A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Adətən, hərəkət etməyi qərara alan insanlar uğur qazanırlar. Əksinə, hər şeyi ölçüb biçən və ləng hərəkət edən insanlar nadir halda uğur qazanırlar. Herodot
 • Ağıllı məsləhətin əksinə getmək lazım deyil. Çanakya
 • Ağıllı o adamdır ki, sahib olmadığına görə kədərlənmir və əksinə sahib olduğuna görə şaddır. Demokrit
 • Ağlım “Bunu etmə, bunu pis başa düşəcəklər” deyəndə, mən həmişə onun əksinə hərəkət edirəm. Fridrix Nitsşe
 • Axirət dünyası haqqında fikir cəfəngiyatdır. Bu, insanların həqiqi xoşbəxtliyinə mane olur, əxlaqı saflaşdırmır, əksinə daha da korlayır. Tit Lukretsi Kar
 • Ailədə ərlə arvadın bir-birinə təsir etməsi tez-tez baş verir. Sevgi olan yerdə bu asan olur. Bunun əksinə, ailədə sevgi yoxdursa, zorakılığın tətbiqi faciəyə səbəb olur. Rabindranat Taqor
 • Allahın sevgisi o demək deyil ki, biz Onu birinci sevməliyik. Əksinə O birinci bizi sevdi. Dünyanı yaradaraq bizim qayğımıza buraxdı, xoş xəbəri yaymaq üçün bizə Öz yeganə Oğlunu göndərdi və nəhayət günahsız Oğlunu çarmıxa çəkməklə bizim öz günahlarımızdan qurtarmağımıza yol açdı. İsanın dirilməsi vasitəsilə Allah əbədi həyat üçün bizə ümid verdi. Elə bu dəqiqə Allah səninlədir. O səni sevir və sən Ona sidq ürəkdən inananda və itaət edəndə O həyatdakı bütün düz və səhv şeylərdən sənin üçün yaxşını yaradır. Kim Daecanq
 • Ananın məhəbbəti güclüdür, ibtidaidir, eqoistdir və eyni zamanda təmənnasızdır. O, heç nədən asılı deyildir. Ərin arvadına sevgisi ... - bu həmfikirliyin və qarşılıqlılığın şirin telləri, qayğı və həssaslıqda yarışdır. Bir atanın bir oğula və ya qızına olan sevgisi, əvəzinə heç nə gözləmədən öz sevgisini övladları ilə bölüşməkdir. Bu, təhlükəsizliyi sizin üçün əziz olan yolçuya xeyir-dua verməkdir, sevdiyiniz insanın uğursuzluqlarından kədərlənməyə, uğurlarından isə qürur duymağa məcbur edən zəifliklərin, gücün ölçülüb-biçilmiş nisbətidir. Belə bir hiss comərdlik, yüksəklikdir. O heç nə istəmir, əksinə, yalnız ağıllı və səxavətli bir şey verməyə çalışır. “Kaş ki, oğlum uğur qazansın! Kaş ki, qızım xoşbəxt olsun!”. Valideynin bu müdrik və sevgi dolu ifadələrini eşitməyən, düşünməyən varmı? Teodor Drayzer
 • Arzu həqiqətdən qaçmaq deyil, əksinə, ona yaxınlaşmaq üçün vasitədir. [1] Uilyam Somerset Moem
 • Aşiqliyin zirvəsində “mən” və obyekt arasında sərhədlərin pozulma təhlükəsi yaranır. Sağlam düşüncənin əksinə olaraq, aşiq iddia edir ki, "mən" və “sən” – vahid bir varlıqdır və özünü elə aparır ki, guya, əslində belədir. Ziqmund Freyd
 • Azərbaycan xalq musiqi incəsənətinin əsasını təşkil edən ciddi qanun-qaydalar (mən öz operamı yazarkən bunlara riayət etmişəm) nəinki mənim yaradıcılıq arzumu boğdu, əksinə bu qanun-qaydalar bir bünövrə olaraq azad yaradıcılıq fantaziyasının geniş üfüqlərini aydın işıqlandırıb mənə daha artıq cəsarət verdi. Üzeyir Hacıbəyli

B redaktə

 • Başqa adamlardan xidmətlər qəbul etməyi yox, əksinə başqalarına qulluq etməyi və həyatını insanlara həsr etməyi dərindən başa düşən insan xoşbəxtdir. Bu cür hərəkət edən insan öz mülkünə layiq olacaq və heç vaxt uğursuzluğa düçar olmayacaq. Lev Tolstoy
 • Başqasına həsəd aparmayın, əksinə başqalarının uğurlarına sevinin. Qautama Budda
 • Başqasına qulluq göstərən etibarlı dostdur. Çünki, o, sonrakı xidmətləri ilə də layiq olduğu minnətdarlığı saxlamağa çalışır. Əksinə, mərhəmət göstərən insan daha az qısqanc olur. Çünki, o başa düşür ki, xeyirxah əməli dostluğa görə yox, vəzifəsinə görə edir. Fukidid
 • Bədbəxtlər axmaqlardan daha az eqoist, qəzəbli, ədalətsiz, amansız olur və bir-birini axmaqlardan daha az başa düşürlər. Bədbəxtlik insanları birləşdirmir, əksinə ayırır... Anton Çexov
 • Bəzən qarşı cins bir az çox əksinə olur. Danimarka atalar sözləri
 • Bir adam cavanlığın ilk çağlarında nəfsini şəhvətdən qoruya bilsə, qəzəbinin qarşısını ala bilsə, dilini saxlaya bilsə, özünü ələ almağa adət etsə, belə adam üçün bu cür tərbiyə çətin olmaz, dəlilərin çənginə keçməkdən qorxmaz, nalayiq söz və söyüşlərə məhəl qoymaz, cürbəcür təhqiramiz tənələrə dözüb özündən çıxmaz, əksinə, belə danışıqlara gülər, onları zarafata salıb üstündən keçər. Nəsirəddin Tusi
 • Biz bir qadının sevgisinə əmin olduqda bizi onun gözəllik dərəcəsi maraqlandırır. Əksinə, onun sevgisinə şübhə edəndə onun üzü barədə düşünmürük. Stendal
 • Bizim təhsillilərimiz, xüsusilə də xaricdən gələn tələbələrimiz "Mən nə hədiyyə gətirdim, xalq nə deyəcək?" düşüncəsində olmamalıdırlar. Əksinə "Dərdə dərman olacaq ən yaxşı hansı hədiyyəni götürməliyik ki, xalqa da bir faydası olsun?" deyə düşünməlidirlər." Əli Şəriəti
 • Böyük ixtiraçı dünyadan heç nə ummur, əksinə, öz kəşfləri ilə onu irəli aparır. Peter Hille
 • Bütün həyatın xoşbəxtliyi qısaca bir “bəli” sözündən asılıdır. “Xeyr” sözü isə əksinə, özü ilə qorxunc bir fəlakət gətirir. Mayn Rid

C redaktə

 • Cəsarət, qəzəbsiz də olur. Qəzəb isə əksinə, yüngülxasiyyətin əlamətidir. Çünki, düşüncəsiz cəsarət yoxdur. Mark Tulli Siseron

Ç redaktə

 • Çalışın ki, qadını onun istəyinin əksinə olaraq saxlamayasınız. Xoşbəxtlik qadının bədənini qazanmaqda deyil, səadət onun seçdiyi olmaqdadır. Andre Morua

D redaktə

 • Doğrudan da, ən aktual, ən vacib vəzifə uşaq və gənclərin təhsilidir... Adətən təhsili tərbiyə ilə qarışdırmaq adətdir, lakin artıq başa düşmək vaxtıdır ki, məktəb təhsili əksər hallarda qurulduğu kimi, təkcə gəncliyin əxlaqi tərbiyəsinə töhfə vermir, əksinə hərəkət edir. Anglo-Sakson ölkələrində məktəblər əsasən gənclərin əqli inkişafının zərərinə olan fiziki inkişafı ilə məşğul olurlar. Amma idmana hədsiz həvəs xarakterin kobudlaşmasına, zehni degenerasiyaya və yeni xəstəliklərə gətirib çıxarır. Düzdür, müasir ailə şəraitində evdə təhsilin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Ona görə də uşaq və gənclərin mənəvi baxımdan ağır və sahibsiz vəziyyətinə ən ciddi diqqət yetirməyin vaxtı çatıb. Bir çox uca məfhumlar vərdişdən tamamilə çıxıb, ən vulqar rahatlıq və statusa asanlıqla nail olmaq üçün gündəlik düsturlarla əvəzlənib...Təhsil proqramı həyatın özü qədər genişdir. Təkmilləşdirmə imkanları tükənməzdir...Biz bütün məktəb təhsilinə yeni yanaşma və yenidənqurma ərəfəsindəyik... Elmin bütün sahələrində yeni kəşflərin kəmiyyəti və sürəti o qədər sürətlə artır ki, tezliklə müasir məktəb təhsili dövrün yeni nailiyyətləri və tələbləri ilə ayaqlaşa və onlara cavab verə bilməmək; bütün təhsil sistemində yeni üsullar işlənib hazırlanmalı olacaq. Helena İvanovna Roeriç
 • Dövlətin başladığı yerdə fərdin azadlığı bitir və əksinə. Mixail Bakunin
 • Dünyada yüksək dəyərə malik olan sözlər- sevgi, seks, həyat, ölüm, nifrət- bunlar heç də, bizim yaşamağımıza təkamül vermirlər. Əksinə düşünmədiyimiz sonradan həyatımızda başımıza gələcək digər xırda, alçaldıcı şeylər bizim həyat təkamülümüzü və həyata baxışımızı dəyişmək gücünə malikdir. Çünki bu sadalananlar həyatı boyu bizi tərk etmirlər, onlardan qaçmaq mümkün olmur. Aqata Kristi

E redaktə

 • Elm və din doğma bacıdırlar. Əgər onlar arasında ədavət, düşmənçilik toxumu səpilməsə, onlar heç vaxt bir-biri ilə mübahisə etməzlər. Əksinə, elm və din bir-birini tamamlayır və gücləndirir. Mixail Lomonosov
 • Eşqə heç nə hökm edə bilməz, əksinə, o hər şeyə hökm edir. Jan de Lafonten
 • Etdiyiniz yaxşılıqları görməzliyə vursalar belə, bu, yaxşılığı zərrə qədər də dəyərdən salmır, əksinə, onu daha qiymətli edir. [2] Yremiya Bentam

Ə redaktə

 • Əgər at almaq istəyirsinizsə, һeç vaxt ən yuxarı qiymətdən neçəyə almağa razı olduğunuzu bərkdən qışqırıb car çəkməyin, əksinə, əgər atınızı başdan eləyib satmaq istəyirsinizsə, һeç vaxt ən aşağı qiymətdən neçəyə satmağa razı olduğunuzu bildirməyin. Diplomatiya bu sadə müdrikliyə riayət etməlidir. Otto fon Bismark
 • Əgər bir nəfərə onun inanmaq istədiklərinin əksinə bir həqiqət desən, o sənin dediklərini araşdıracaq, əgər əsaslı dəlilin yoxdursa, sənə inanmaq istəməyəcək.Yox əgər ona inanmaq istədiklərinə uyğun bir şey desən, heç bir dəlil-sübütsuz sənə inanacaqdır. Bütün inancların əsasını bu təşkil edir. Bertran Rassel
 • Əgər bir sarsaq öz sarsaqlığını bilir və yersiz danışmırsa, deməli o, ağıllıdır, Əksinə, bir ağıllı şəxs özünün ağıllı olduğunu iddia edirsə, və yeri gələndə danışmırsa, deməli, o sarsaqdır. Tomas Hobbs
 • Əgər hökmdar ianə vermək lazım gələndə ianə vermirsə və əksinə, ianə qəbul etmək lazım olmayanda ianə qəbul edirsə, onun bu və digər hərəkətləri cəmiyyətdə narazılıq doğurur. Çanakya/Hökmdar
 • Əgər sizin istedadınız yenidirsə, sizin tərəfinizdə duranları nəzərə almayın; əksinə, sizin çoxlu düşməniniz olacaqdır. Oqust Rodin
 • Əxlaqlı insan fəaliyyətinin məzmununu zəruri bir şey kimi bilir ... və bu onun azadlığına o qədər az zərər verir ki, sonuncusu, əksinə, yalnız bu şüur sayəsində özbaşınalığın əksinə olaraq həqiqi və mənalı bir azadlığa çevrilir, hələ boş və yalnız mümkün olan azadlıqdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Əksər insanlar var-dövlət yığmaqla dərdlərinə son qoymamış, əksinə, onları daha da çoxaltmışdır.[3] Epikür
 • Əksəriyyətimiz üçün xoşbəxtlik maddi zənginliklə əlaqədardır. Lakin mal-mülkün təkbaşına xoşbəxtlik gətirmədiyi də ortadadır. Bunun üçün gözümüzü diqqətlə açıb baxmağımız kifayət edər. Hər cür naz-nemətə malik olmalarına baxmayaraq, sakitləşdirici dərmanlardan istifadə edən, ya da təsəlli tapmaq ümidiylə alkoqola məğlub olan insanlar tanıyırıq. Bunun əksinə, heç bir şeyi olmasa da xoşbəxt, dinc, sağlam həyat yaşayan insanlar da var, kifayət qədər də uzun ömür sürürlər. Dalay Lama
 • Əldəki pul hürriyyətin alətidir. Ancaq arxasınca qaçılan pul tam əksinə - köləlik alətidir. Jan Jak Russo

G redaktə

 • “Göz əvəzinə göz, diş əvəzinə diş” deyildiyini eşitmisiniz. Mənsə sizə deyirəm ki, pis adama qarşı durma. Əksinə, sağ üzünə şillə vurana o birini də çevir. Səni məhkəməyə verib köynəyini götürmək istəyənə üst paltarını da ver. Kim səni min addım yol getməyə məcbur edirsə, sən onunla iki min addım yol get. Səndən bir şey diləyənə ver, səndən borc istəyəni geri qaytarma.[4] İsa
 • Gözəlliyin əlavə bəzək-düzəyə ehtiyacı yoxdur, əksinə, bəzək-düzəyin olmaması ona əlavə hüsn gətirir. İohann Herder

H redaktə

 • Heç bir şeyi ayıblama. Əksinə, onu istifadə et. Hər hansı bir şeyə qarşı olma. Necə istifadə edilə biləcəyinin və çevrilə biləcəyinin yollarını axtar. Oşo
 • Hekayə bizim müşayətimizdir, onsuz kor olarıq. Kor adama verilən borc onun mülküdürmü? Xeyr, hekayə də bizim mülkümüz deyil, əksinə, biz daha çox ona aidik. Çinua Açebe
 • Hər bir cəmiyyət bir maşın tipi ilə əlaqələndirilə bilər: suveren cəmiyyətlər üçün sadə və ya dinamik maşınlar, intizam cəmiyyətləri üçün enerji maşınları və kibernetika, nəzarət cəmiyyətləri üçün kompüterlər. Lakin maşınlar heç bir şey izah etmir, əksinə maşınlar bir tərəfli olduğuna görə kollektiv birləşmələri təhlil etməliyik. Jil Delöz
 • Hər kəs nəfsini sevdiyindən öz eyiblərini görə bilməz, bu eybin əlamətləri aşkar olduqda da onu dərk etməz. Bunun müalicəsi üçün deyilibdir: O adam fazil və kamil bir dost tapmalı, uzun müddət onunla oturub-durduqdan, ünsiyyət saxladıqdan sonra ixtiyar verməlidir ki, onun səhvlərini desin, o da bu səhvləri islah etsin, dostun köməyi və sədaqəti də bundadır. Bu barədə onunla möhkəm əhd-peyman bağlaya, heç bir şeyi gizlətməyə, deməyə ki, səndə heç bir eyib yoxdur, belə desə, bununla razılaşmaya, təkid edib onu doğru danışmağa məcbur edə, deməsə, dostluğa xəyanətdə təqsirləndirə, yenə əvvəlki sualına qayıda, daha da yalvar-yaxar edə, inad göstərib sussa, kədərlənə, ondan tamamilə üz döndərəcəyini, dostluğu qıracağını deyə, əl çəkməyə, nəhayət, dilə gətirməyə müvəffəq ola, eyiblərini söylədə; əlbəttə, bu vaxt onun dediklərinə etiraz etməməli, belə olmadığına sübut-dəlil gətirməməli, qaş-qabağını salıb narazılığını bildirməməlidir; əksinə, ona sevinc və şadlıqla qulaq asmalı, təşəkkürünü bildirməli, xəlvət yerə çəkilib ünsiyyəti möhkəmlətməli, səmimiyyəti artırmalı, eyiblərindən mümkünsə yaxa qurtarmağa, onları aradan qaldırmağa çalışmalı, dostunun etibarını daha çox qazanmalı, nəfsinin islahı xatirinə dönə-dönə belə etməli və dostunun sözlərindən inciməməlidir. Nəsirəddin Tusi
 • Hökmdar səbəb və dəlil olmadan qulluqçlarını incitməməli, təhqir etməməli, əksinə onların qayğısına qalmalıdır. Çanakya/Hökmdar
 • Hunun xеyrinə nə vаrsа, bütün xаlq üçün də xеyirli оlmаlıdır. Və əksinə, tаyfа və xаlq üçün nə fаydаlıdırsа, Hun üçün də fаydаlı оlmаlıdır, əks hаldа, о, romalılаrın yаnınа qаçаcаq. Atilla

X redaktə

 • Xeyr, həqiqət özünü istəməyənlərin boynuna atan pozğun bir qadın deyil; əksinə, o qədər əlçatmaz bir gözəllikdir ki, hər şeyi ona qurban verən belə, hələ onun lütfündən əmin ola bilməz. Artur Şopenhauer

İ redaktə

 • İngilis kraliçasına qarşı heç bir qərəzim yoxdur. Əksinə, ürəyimin dərinliyində onun Cek Kennediyə oxşamamasına heç vaxt heyfslənməmişəm. Mənə görə, kraliça sadəcə olaraq onu bəzəyib-düzəyənlərin əlində qurbana çevrilmiş hədsiz təmtaraqlı ledidir. Leonard Koen
 • İnsanlar inad edir və anlamaq istəmir ki, xoşbəxtlik qəlbimizdə gizlidir. Bəziləri çox sadə məsələləri ağırlaşdırmağı sevir, mən isə əksinə, hər zaman sadəliyin tərəfdarıyam. Çətin və əziyyət konsepsiyasını qarışdırmaq olmaz. Düşünməyi, təhlil etməyi, ən əsası öz düşüncələrini idarə etməyi öyrənmək lazımdır. Belə olan halda qorxularınız sizi boş yerə narahat etməyəcək. Lev Landau
 • İnsanlar nadir hallarda çatışmamazlıqların nümayiş etdir, əksinə onlara cazibədar don geyindirib ört- basdır etməyə çalışırlar. Onore de Balzak
 • İnsanlarla elə davran ki,dostların sənə düşmən olmasın, əksinə, düşmənlərin səninlə dost olsun. Pifaqor
 • İnsanlıq həmişə, hər yerdə ən yüksək insan fəziləti, ən yüksək insan ləyaqətidir. Çünki, onsuz insan heyvandır və sağlam düşüncənin əksinə olaraq xaricdən insan formasına girmiş, daxilən isə iyrənc heyvandır. Vissarion Belinski

K redaktə

 • Kişilər sevəndə həyatlarından çox az şey qadınlara verirlər,qadınlar isə əksinə,hər şeylərini. Oskar Uayld

M redaktə

 • Məhəbbət səbirli və xeyirxahdır. Məhəbbət paxıl deyil, lovğalanmır, qürrələnmir, nalayiq davranmır, öz xeyrini güdmür, tez özündən çıxmır, ona edilən pisliyin hesabını tutmur. Haqsızlığa sevinmir, əksinə, həqiqətə şadlanır. Hər şeyə qatlaşır, hər şeyə inanır, hər şeyə ümid edir, hər şeyə dözür. Məhəbbət heç vaxt tükənmir.
 • Məhəbbət səbirli və xeyirxahdır. Məhəbbət paxıl deyil, lovğalanmır, qürrələnmir, nalayiq davranmır, öz xeyrini güdmür, tez özündən çıxmır, ona edilən pisliyin hesabını tutmur. Haqsızlığa sevinmir, əksinə, həqiqətə şadlanır. Hər şeyə qatlaşır, hər şeyə inanır, hər şeyə ümid edir, hər şeyə dözür. Məhəbbət heç vaxt tükənmir. Bibliya, 1 Korinflilərə 13:4-8
 • Məhəbbətin əsas problemi məncə budur: xoşbəxt olmaq üçün insan sabahkı günündən əmin, aşiq olmaq üçün isə əksinə - qətiyyətsiz olmalıdır. Frederik Beqbeder
 • Məqsəd haqqında nəzəriyyə təbiəti tamamilə təhrif edir. O, səbəbi həqiqətən təşkil edən şeyə hərəkət kimi baxır və əksinə. Daha sonra, o, təbiətcə əvvəl gələni sonrakı, yüksək və mükəmməl olanı isə qeyri-mükəmməl edir. Əslində isə, birbaşa Allah tərəfindən edilən hərəkət ən mükəmməldir və nəyinsə baş verməsi üçün səbəb nə qədər çox olarsa, hərəkət bir o qədər qeyri-mükəmməl olar. Əgər Allah yaratdığı bütün şeyləri öz məqsədinə çatmaq üçün edərsə, o zaman birinci şeylərə görə yaradılan sonuncu şeylər bütün başqa şeyləri üstələyərdi. Daha sonra, bu nəzəriyyə Allahın mükəmməlliyini məhv edir. Çünki, əgər Allah yaratdığını hansısa bir məqsəd üçün edirsə, deməli o, malik olmadığı həmin bu məqsədə can atır. Baxmayraq ki, ilahiyyatçılar və metafiziklər ehtiyacdan doğan məqsədlə bənzətmə məqsədini fərqləndirsələr də, onlar etiraf edirlər ki, Allah hər şeyi şeylərə görə yox, özü üçün yaradıb. Çünki, şeylər yaradılmamışdan qabaq Allahdan başqa heç nəyi ifadə edə bilməzlər. Deməli, onlar razılaşmalıdırlar ki, Allah vasitə hazırlamaq istədiyi şeydən məhrumdur. Benedikt Spinoza
 • Mən almanlar barəsində pis yox, əksinə daha yaxşı fikirdəyəm. Amma onlardakı bir böyük çatışmamazlığı qəbul edə bilmirəm. Onlar həddindən artıq çoxdurlar. Volter
 • Mən kasıb yaşadım, zəngin ölürəm, ancaq əksinə daha yaxşı olardı. Benjamin Dizraeli
 • Mərd adam, adətən, şikayət etmədən əzab çəkir, zəif adam isə, əksinə, əzab çəkmədən şikayətlənir. Ömər Xəyyam

N redaktə

 • Nadan həmişə adamların onu tanımadığından, müdrik isə əksinə, onun adamları tanımamasından gileylənir. Konfutsi
 • Nəcib insan insanlara özündə xeyirxahlığı görməyə kömək edir, pis şeyləri görməyi isə öyrətmir. Nanəcib isə tam əksinə edir. Konfutsi

Ö redaktə

 • Özümü sevəndən sonra anladım ki, darıxmaq və tənhalıq həqiqətlərimin əksinə yaşadığıma dair xəbərdarlıq siqnallarıdır. Bu gün bilirəm ki, buna — Etibarlılıq deyilir. Çarli Çaplin
 • Özünüzə inamınızı qırmaq istəyən insanlardan uzaq olun. Bu, yalnız kiçik adama xas xüsusiyyətdir. Böyük insan isə, əksinə, təlqin etmək istəyəcək ki, siz də böyük işlər görə bilərsiniz. Mark Tven

P redaktə

 • Padşahlıq, krallıq, çarlıq öz aldadıcı əbədiliyi ilə ona yiyələni bədbəxtliyə düçar edir. Məgər Emilinin konsulluq müddəti başa çatdıqda onu bədbəxt zənn edən var idimi? Əksinə, hamı düşünürdü ki, o necə də xoşbəxt adamdır, çünki nə vaxtsa konsulluğa layiq görülüb, axı hamı bilirdi ki, konsulluq müvəqqətidir, əbədilik verilmir. Padşahlıq isə ömürlükdür, buna görə taxtından devrilmiş Perseyi hamı bədbəxt hesab edir, hətta onun bu fəlakətdən sonra intihar etməməsinə təəccüblənirdilər. Bir ağzı olduğu üçün kim əzab çəkir? Və bir gözü qalmış hansı insan əzab çəkmir? Çətin ki, üçüncü gözü olmadığı üçün kimsə dərd çəksin, ancaq hər iki gözü kor olmuş insanın əzabları sonsuzdur. Blez Paskal
 • Pisliyin sizə hakim kəsilməsinə imkan verməyin, əksinə siz özünüz pisliyi məhv etməyə çalışın. Napoleon Bonapart
 • Pul sənə xidmət etmirsə, onda sən ona xidmət etməli olursan. Xəsis adam öz sərvətinin ağası deyil, əksinə, sərvəti onun ağasıdır. Frensis Bekon

R redaktə

 • Rəhbərliyiniz altında işləyənlərin özlərini hədsiz rahat hiss etməsinə, yerlərində həddindən artıq möhkəmlənməsinə imkan verməyin. Buna görə də həmişə onların gözlədiklərinin əksinə hərəkət edin. Qoy həmişə narahatlıq keçirib, sizə tərəf boylansınlar. Henri Ford

S redaktə

 • Seks kişi ilə qadın arasındakı ən gözəl ünsiyyət növüdür. Təbii ki, doğru kişi ilə doğru qadın arasında. Sekslə məhəbbətin də fərqi var. Seks gərginliyi azaldır, məhəbbət isə əksinə artırır. Vudi Allen
 • Sizdə işləyənlərin həddindən artıq sakit yaşamalarına imkan verməyin. Həmişə onların sizdən gözlədiklərinin əksini edin. Qoy həmişə həyəcanlı olsunlar və geriyə baxsınlar. Henri Ford

T redaktə

 • Tale üzərində durub onu sübut göstərməyimiz düzgün deyil. Əksinə biz çalışar, çabalar və nə etiraz, nə də tənbəllik etmərik. Əbdülqədir Geylani
 • Təbiət daşları necə də adama oxşadır. Əksinə də olur. Xudu Məmmədov
 • Təbiətə qarşı zor işlətmək lazım deyil, əksinə, ona tabe olmaqla yanaşı, arzularınız üçün təbiətdən istifadə zamanı bütün bəd əməllərinizi qəddarcasına dəf edin!". Epikür

V redaktə

 • Var-dövlət və ad-san heç bir ləyaqət gətirmir, əksinə yalnız pis şeylər doğurur. Sokrat
 • Vəziyyətimiz əksinə olsaydı, nə edərdiniz? Sənin məhbusun olsaydım. Alp Arslan

Y redaktə

 • Yaxşı bir insan ölərkən ona ağlamayın. Əksinə onu itirən kütləyə ağlayın. Fərabi

İstinadlar redaktə

 1. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.17
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh.508
 3. Səlahəddin Xəlilov. Aforizmlər: seçilmişlərdən seçilmişlər. Bakı,2012,
 4. Matta 5:38-42