Wikipedia logo
Xalq haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


BRedaktə

 • Bir adamı həmişə aldatmaq olar, bəzi adamları müəyyən vaxt aldatmaq olar, lakin bütün xalqı daim aldatmaq olmaz. Avraam Linkoln

DRedaktə

 • Demokratiya, xalqın xalq tərəfindən xalq üçün idarəsidir. Avraam Linkoln
 • Dövət xalqın işi olmalıdır. Heydər Əliyev
 • Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Heydər Əliyev

GRedaktə

 • Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirirlər. Heydər Əliyev

HRedaktə

 • Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. Heydər Əliyev
 • Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Heydər Əliyev
 • Həyatın gözəllik və xoşbəxtliyini xalqa sevgi və xidmətdə axtarın. Onore Mirabo

XRedaktə

 • Xalq ancaq hiss etdiyini başa düşür. Xalq yalnız onun hisslərini coşdurmağı bacaranları gözəl natiq zənn edir. Alfons de Lamartin
 • Xalq ayağa qalxanda necə də amansız olur. O, öz yolunda heç nəyə rəhm etmir, heç kəsin kömək çağırışlarını eşitmir, darda olan heç kəsə yardım etmir. Müəmmər əl-Qəzzafi
 • Xalq azadlıq uğrunda mübarizə apararkən qurbanlar verməlidir. Keçmişdə də belə olmuşdur, bu gün də belədir, gələcəkdə də belə olacaqdır. Heydər Əliyev
 • Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir. Heydər Əliyev
 • Xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır. Heydər Əliyev
 • Xalq gedər quş gətirər, Xanalı bayquş gətirər. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın. Heydər Əliyev
 • Xalq, xatırladıqlarımız qədər unutduqlarımızla meydana gələr. Ernest Renan
 • Xalq kəsən barmaq qanamaz. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalq qız aldı quda qazandı, mən qız aldım qada qazandım. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalq quduzlaşmış sürü deyil ki, onu zəncirdə saxlayasan. Azadlıqda həmişə sakit və təmkinli olan xalq onu alçaldan və təhqir edən başçının əli altına düşdükdə təlatümə gəlir, qəzəblə ona öz nifrət və həqarətini bildirir. Onore Mirabo
 • Xalq milli əhval-ruhiyyə ilə milli mənlik zirvəsinə qalxırsa, onun başında duran adamlar isə öz şəxsi mənafelərinə görə xalqın başından basılarsa, bax, bu, xalqın ən böyük faciəsidir. Heydər Əliyev
 • Xalq necə, biz də elə. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalq ölkənin ürəyidir. Alfons de Lamartin
 • Xalq yalnız onun hisslərini coşdurmağı bacaranları gözəl natiq zənn edir. Alfons de Lamartin
 • Xalqa adətdir, bizə bidət?. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalqa elə davran ki səninlə o cür davranılmasını istəyirsən – İmam Həsən
 • Xalqa it hürəndə, bizə də çaqqal ulayar. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir. Çünki başqa əsaslara nisbətən mənəvi əsaslar daha üstündür. Heydər Əliyev
 • Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Mən bununla daim fəxr etmişəm. Heydər Əliyev
 • Xalqın bir hissəsini həmişə və bütün xalqı bir müddət aldatmaq olar, lakin, bütün xalqı həmişə aldatmaq qeyri-mümkündür. Avraam Linkoln
 • Xalqın sədası, haqqın nidasıdır. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalqın şərəfinin birinci şərti onun müstəqilliyidir. Şeyx Məhəmməd Xiyabani
 • Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir. Heydər Əliyev

İRedaktə

 • İctimai demokratiya xalqın xalq tərəfindən xalq üçün çətin vəziyyətə salınmasıdır. - Oskar Uayld

MRedaktə

 • Mən tamamilə əminəm ki, dünyada heç bir xalq başqa bir xalq üzərində üstünlüyə malik deyildir. Doris Lessinq
 • Millətçilik özü-özlüyündə hörmətə layiq, hətta möhtəşəm bir hadisədir, çünki o, xalqların həyatında bir zərurətdir. Mən hətta düşünürəm ki, bəşəriyyətin təkamülü tarixində millətçilik dindən sonra insan ruhunun ikinci böyük mərhələsidir. O, tarixdə ən böyük qəhrəmanlıqların nədəni olmuş, yenə də olacaq. Onsuz bir sıra xalqlar yenə də yadların zülmü altında inləməli olacaqdı və məhz onun sayəsində hələ bir çoxları uyğun çıxış yolu tapacaq... Həqiqi, dürüst, sonunadək özünə sadiq qalan millətçi, özününkünü müdafiə edərkən, başqasınınkı üzərində hər hansı zülmü də rədd etməlidir. [1]Əhməd bəy Ağaoğlu

ÖRedaktə

 • Özünüz üçün deyil, bağlı olduğunuz xalq üçün birlikdə işləyin. İşlərin ən yüksəyi budur. Mustafa Kamal Atatürk

RRedaktə

 • Rüşvətxoru, oğrunu qəhrəmana çevirmək öz xalqına xəyanət etməkdir. Heydər Əliyev

YRedaktə

 • Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir. Heydər Əliyev
 1. "Bizim millətçilər" məqaləsindən