Wikipedia logo
Wikipedia logo
Xalq haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Ailə insanlıq tarixinin ilk müəssisəsidir. Nəsillər oradan boy atır, orada böyüyür. Xalqlar da gücünü, bütövlüyünü ailələrə bağlayır. Füyuzat jurnalı
 • Ana dili məhv olarkən xalq artıq yox olur. Xalqın ağzında dili hələ yaşadıqca xalq da yaşayır. Konstantin Uşinski
 • Antisemitizm, yəhudi xalqına nifrət bəşəriyyətin ruhunda ləkə olub və qalır. Biz bu məsələ ilə tam razıyıq. Buna görə də bunu bilin: antisionizm mahiyyətcə antisemitizm deməkdir və həmişə belə olacaq. Bu niyə belədir? Bilirsiniz ki, sionizm yəhudi xalqının öz torpaqlarında yaşamağa qayıtmaq arzusu və idealından başqa bir şey deyil. Yəhudi xalqı, Müqəddəs Yazılar bizə deyir ki, müqəddəs torpaqda, öz vətənində çiçəklənən birlik içində yaşayırdılar. Onları oradan Rəbbimizi belə amansızlıqla qətlə yetirən Roma tiranı qovmuşdu. Vətənindən qovulmuş, milləti külə dönmüş yəhudi xalqı dünyanı dolaşmağa məcbur oldu. Yəhudi xalqı onlara hökmranlıq etməyə gələn hər bir tiranın əlindən dönə-dönə əzab çəkdi. Bütün bəşəriyyətin bu ayrılmaz hüququnu əziz tutan hər kəs üçün bunu başa düşmək, yəhudi xalqının qədim İsrail torpağında yaşamaq hüququnu dəstəkləmək çox asan olmalıdır. Bütün yaxşı niyyətli insanlar Allahın xalqının onlardan oğurlanmış torpağa sevinclə qayıtması vədinin yerinə yetməsinə sevinəcəklər. Bu sionizmdir, nə çox, nə də az. Martin Lüter Kinq
 • Avropa xalqları ailəsini bəşəriyyətin sabit bir hissəsi əvəzinə təkmilləşən nə etdi? Onlarda, mövcud olduqda səbəb kimi deyil, nəticə olaraq mövcud olan heç bir üstün mükəmməllik yoxdur; lakin onların əlamətdar xarakter və mədəniyyət müxtəlifliyi. Fərdlər, siniflər, millətlər bir-birindən son dərəcə fərqli idilər: onlar hər biri dəyərli bir şeyə aparan çox müxtəlif yollar açdılar; və hər dövrdə müxtəlif yollarda səyahət edənlər bir-birlərinə qarşı dözümsüzlük göstərsələr də və qalanların hamısı öz yolu ilə getməyə məcbur edilsəydi, bunu əla bir şey hesab edərdilər, lakin onların bir-birinin inkişafına mane olmaq cəhdləri nadir hallarda baş verirdi. hər hansı bir daimi uğur və hər biri digərlərinin təklif etdiyi yaxşılığı almaq üçün vaxt keçdikcə dözdü. Avropa mənim fikrimcə mütərəqqi və çoxşaxəli inkişafı üçün bu yolların çoxluğuna tamamilə borcludur. Lakin o, artıq bu faydanı xeyli az dərəcədə əldə etməyə başlayır. O, qətiyyətlə bütün insanları eyniləşdirmək kimi Çin idealına doğru irəliləyir. Con Stüart Mill
 • Azad yazıçı – öz araşdırmalarının və bilgilərinin bəhrəsini təqdim edən alimdir. O, ədəbiyyatın şərəfini və elmin qüdrətini qorumaqla yanaşı, hər işdə xalqına xeyir gətirir. O, sadə xalqın eşitmək istədiklərinə, yaxud hakimiyyətdə olanların şəxsi zövqlərinə və gözləntilərinə daban-dabana zidd olsa belə, öz sözünü deyir. Gələcək üçün yazanlar qiymətini indiki dövrdə alır, indiki dövr üçün yazanlar isə gələcəkdə xatırlanmayacaqlar. Əmin ər-Reyhani
 • Azadlıqistiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir. Heydər Əliyev
 • Azərbaycan xalq musiqi incəsənətinin əsasını təşkil edən ciddi qanun-qaydalar (mən öz operamı yazarkən bunlara riayət etmişəm) nəinki mənim yaradıcılıq arzumu boğdu, əksinə bu qanun-qaydalar bir bünövrə olaraq azad yaradıcılıq fantaziyasının geniş üfüqlərini aydın işıqlandırıb mənə daha artıq cəsarət verdi. Üzeyir Hacıbəyli

BRedaktə

 • Bəşəriyyət vahid bir bədəndir və hər bir xalq bu bədənin bir hissəsidir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Bir azərbaycanlı, Azərbaycanın Prezidenti kimi fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqı belə zəngin mədəniyyətə, zəngin incəsənətə, peşəkar musiqiyə malikdir. Azərbaycanda peşəkar musiqinin əsasını böyük Üzeyir Hacıbəyov qoyubdur. Heydər Əliyev
 • Bir adamı həmişə aldatmaq olar, bəzi adamları müəyyən vaxt aldatmaq olar, lakin bütün xalqı daim aldatmaq olmaz. Avraam Linkoln
 • Bir xalqı mədəniləşdirmək, onlara yeni ehtiyaclar hiss etdirməkdən başqa bir şey deyil. Andre Gid
 • Bir millətin, xalqın varını, dövlətini əlindən alsan, o millət ölməz, yaşayar. Ancaq ana dilini əlindən alsan, həmin millət məhv olar, ondan əsər-əlamət qalmaz. Konstantin Uşinski
 • Biz çalışmalıyıq ki gənclərimiz Azərbaycan xalqına xas olan mənəvi ənənələr arasında tərbiyə edilsinlər. Heydər Əliyev
 • Biz ətrafımızda törənən hadisələrə azacıq belə laqeyid baxa bilmərik. Öz yaradıcılığında həyatdan qida almayan, xalqın ruhunu biməyən, mübarizədən kənarda qalaraq hadisələrə qarşı laqeyd olan sənətkar cəmiyyət üçün deyil, özü üçün yarada bilər. Üzeyir Hacıbəyli
 • Bu termini tam mənası ilə götürsəniz, əsl demokratiya heç vaxt olmayıb və olmayacaq. Çox sayda adamın idarə etməsi və az sayda insanların idarə olunması təbii qaydalara ziddir. Xalqın daima yığıncaqlar keçirməsini və ya ictimai işlərlə məşğul olmasını təsəvvürə gətirmək olmur. Çox asanlıqla görmək olar ki, o, bunun üçün hər hansı komissiya yarada bilməzdi ki, idarəetmə forması da dəyişməsin. Jan Jak Russo
 • Bütün nemətlər içərisində ən gözəli və ən dəyərlisi torpaqdır. ona qayğı bəsləməklə xalqın güzəranını yaxşılaşdırmaq mümkündür. Həsən bəy Zərdabi

CRedaktə

 • Canlı və mənalı danışmağı xalqdan öyrənmək lazımdır. Xalq heç vaxt elə söz deməz ki, boğaza ilişib qalsın. Dil gözəlliyinin isə ən vacib tələblərindən biri budur ki, söz, cümlə, ifadə dili rahat gəlsin, ağızda fırlanmasın, musiqidə də belədir. Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmək nəticəsində mən Koroğlunu yazdım. Üzeyir Hacıbəyli

DRedaktə

 • Demokratiya, xalqın xalq tərəfindən xalq üçün idarəsidir. Avraam Linkoln
 • Demokratiyada vicdanlı siyasətçiyə ancaq o zaman dözmək olar ki, o, çox axmaqdır. Çünki xalqın yarıdan çoxunun qərəzli fikirlərini ancaq çox axmaq adam səmimi şəkildə bölüşə bilər. Bertran Rassel
 • Dəniz qurumaz – xalq yolun azmaz. Qazax atalar sözləri
 • Dil xalqın ruhunun təzahürüdür; dil onun ruhu, ruh isə onun dilidir. Humboldt
 • Dil nöqsanlı olarsa, sözlər düşüncəni yaxşı anlada bilməz. Düşüncə yaxşı anlaşılmazsa, edilməsi lazım olan şeylər yaxşı edilməz, vəzifələr yaxşı yerinə yetirilməz. Vəzifələr lazımi şəkildə yerinə yetirilməzsə, adətlər və mədəniyyətlər pozular. Adətlər və mədəniyyətlər pozularsa, ədalət yanlış yola düşər. Ədalət yolundan çıxarsa, çaşqınlıq içinə düşən xalq nə edəcəyini, işin haraya varacağını bilməz. Deməli: cəmiyyətdə heç bir şey dil qədər əhəmiyyətli deyil. Konfutsi
 • Dövlət xalqın işi olmalıdır. Heydər Əliyev
 • Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Heydər Əliyev

ƏRedaktə

 • Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır və onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər güclü olar. Heydər Əliyev
 • Əgər köç zamanı xalq ayrılarsa – birgə getmək daha məsləhətdir. Qazax atalar sözləri
 • Ən yüksək ad müəllimlikdir. Müəllimlik sənəti şərəfli bir sənətdir. Həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar, həqiqətən, fədakar, xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda qəhrəmanlıq göstərən insanlardır. Heydər Əliyev
 • Əsrlər boyu baş verən tarixi hadisələr nəticəsində Azərbaycan xalqı müxtəlif xalqların malik olduğu ən yaxşı xüsusiyyətləri mənimsəmiş və öz musiqi sənətini müstəqil inkişaf etdirmişdir. Təsadüfi deyildir ki, ən yaxşı ifaçılar, ən yaxşı müğənnilər məhz Azərbaycandan çıxır. Üzeyir Hacıbəyli

GRedaktə

 • Gənclərimizin mətanətli, qüdrətli, məqsədyönlü xarekteri onların Vətən məhəbbətində, əməyə vicdanlı münasibətində və xalqın düşmənlərinə qarşı barışmazlığında təcəssümünü tapır. Heydər Əliyev
 • Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirirlər. Heydər Əliyev
 • Güc heç bir hüquq yaratmır və insanlar yalnız qanuni hakimiyyətə itaət etməlidirlər. "Köləlik" və "hüquq" sözləri bir-birinə ziddir; onlar bir-birini qarşılıqlı surətdə istisna edirlər. Belə bir ifadə: “Mən səninlə, tamamilə sənin hesabına və tamamilə mənim xeyrimə saziş bağlayıram və bu sazişə mənə sərf edənə kimi riayət edəcəyəm və eyni zamanda sən də riayət edəcəksən”- insanın insana və ya xalqa münasibətindən asılı olmayaraq, hər zaman mənadan məhrum olacaq. Jan Jak Russo

HRedaktə

 • Heç bir xalq böyük bir şairini başqa bir xalqın köməyiylə tanımamışdır. Əhməd Hamdi Tanpınar
 • Həkimlik öz xalqına, sənətinə yüksək sədaqət tələb edən peşədir. Heydər Əliyev
 • Hər bir alim qiymətlidir. Ancaq nəzəriyyəni təcrübə ilə birləşdirən, fikirlərini tətbiq edə bilən və onlardan əməli nəticə götürə bilən, cəmiyyətə, ölkəyə, xalqa konkret fayda gətirən insanlar alimlərin sırasında xüsusi yer tuturlar. Heydər Əliyev
 • Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. Heydər Əliyev
 • Hər bir xalqın, hər bir millətin, hər bir ölkənin gəncləri onun həm bu günüdür, həm də sabahıdır, ümididir. Heydər Əliyev
 • Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Heydər Əliyev
 • Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinləri elədiyi işlər, onlara lazım olan şeylər, xülasə onların hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan, xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi
 • Hər şeyi xalqdan alın - və onlar hər şeyi geri qaytara biləcəklər, amma dili əlindən alacaqlar və onu bir daha yaratmayacaqlar. Konstantin Uşinski
 • Hərbi qüvvələr ölkənin müdafiəsi üçün kifayət deyil, bununla yanaşı, özünü müdafiə edən xalq məğlubedilməzdir. Napoleon Bonapart
 • Həyatın gözəllik və xoşbəxtliyini xalqa sevgi və xidmətdə axtarın. Onore Mirabo

XRedaktə

 • Xalq ancaq hiss etdiyini başa düşür. Xalq yalnız onun hisslərini coşdurmağı bacaranları gözəl natiq zənn edir. Alfons de Lamartin
 • Xalq ayağa qalxanda necə də amansız olur. O, öz yolunda heç nəyə rəhm etmir, heç kəsin kömək çağırışlarını eşitmir, darda olan heç kəsə yardım etmir. Müəmmər əl-Qəzzafi
 • Xalq azadlıq uğrunda mübarizə apararkən qurbanlar verməlidir. Keçmişdə də belə olmuşdur, bu gün də belədir, gələcəkdə də belə olacaqdır. Heydər Əliyev
 • Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir. Heydər Əliyev
 • Xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır. Heydər Əliyev
 • Xalq gedər quş gətirər, Xanalı bayquş gətirər. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalq geriyə gedəndə də ideal arxasınca qaçır və həmişə hansısa “irəli”yə inanır. Fridrix Nitsşe
 • Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın. Heydər Əliyev
 • Xalq, həyatın özüdür. Əhməd Hamdi Tanpınar
 • Xalq, xatırladıqlarımız qədər unutduqlarımızla meydana gələr. Ernest Renan
 • Xalq kəsən barmaq qanamaz. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalq qəhrəmanlığı, zəiflik və gücün azalması ilə müşaiyət edilən ani bir coşğunluqdur. Xalqın azadlığını onun ehtiraslarına deyil, həyat tərzinə əsaslandırmaq lazımdır. Çünki, onun ehtirası ötüb keçən və dəyişkəndir. Bununla yanaşı, yaxşı dövlət quruluşunun fəaliyyəti mövcud olduğu qədər davam edir. Heç bir xalq azadlığın faydasını hiss etdiyi müddətdən artıq azad ola bilməz. Jan Jak Russo
 • Xalq qız aldı quda qazandı, mən qız aldım qada qazandım. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalq – qızıl beşikdir. Qazax atalar sözləri
 • Xalq quduzlaşmış sürü deyil ki, onu zəncirdə saxlayasan. Azadlıqda həmişə sakit və təmkinli olan xalq onu alçaldan və təhqir edən başçının əli altına düşdükdə təlatümə gəlir, qəzəblə ona öz nifrət və həqarətini bildirir. Onore Mirabo
 • Xalq milli əhval-ruhiyyə ilə milli mənlik zirvəsinə qalxırsa, onun başında duran adamlar isə öz şəxsi mənafelərinə görə xalqın başından basılarsa, bax, bu, xalqın ən böyük faciəsidir. Heydər Əliyev
 • Xalq necə, biz də elə. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalq o zaman məhv olur ki, öz mənşəyindən törəməyən ideala doğru can atır. Fridrix Nitsşe
 • Xalq, onun bütün vətəni ana dili ilə nəfəs alır... Dil yaşamış, yaşayan xalqı və gələcək nəsilləri böyük, tarixi, canlı bir bütövlükdə birləşdirən ən həyati, ən zəngin və ən möhkəm bağdır. Konstantin Uşinski
 • Xalq ölkənin ürəyidir. Alfons de Lamartin
 • Xalq sözü topdan betərdir. Qazax atalar sözləri
 • Xalq yalnız onun hisslərini coşdurmağı bacaranları gözəl natiq zənn edir. Alfons de Lamartin
 • Xalqa adətdir, bizə bidət?. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalqa elə davran ki səninlə o cür davranılmasını istəyirsən – İmam Həsən
 • Xalqa it hürəndə, bizə də çaqqal ulayar. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalqa keşişlər, əsgərlər və müəllimlər verməzdən əvvəl onların aclıqdan ölmədiklərini bilmək yaxşı olardı. Lev Tolstoy
 • Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir. Çünki başqa əsaslara nisbətən mənəvi əsaslar daha üstündür. Heydər Əliyev
 • Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Mən bununla daim fəxr etmişəm. Heydər Əliyev
 • Xalqın adından danışan hər kəs, ilk növbədə, özü-özündən soruşmalıdır ki, xalq ona onun adından danışmaq səlahiyyəti veribmi? Əgər belə bir səlahiyyət yoxdursa, günlərin bir günü onun yaxasından tutub boşboğazlıq üstə ittihama çəkəcəyi şəksizdir. Heydər Əliyev
 • Xalqın ağzındakı dil ölüb – xalq da ölüb. Konstantin Uşinski
 • Xalqın ağzını bağlamaq olmaz. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalqın bir hissəsini həmişə və bütün xalqı bir müddət aldatmaq olar, lakin, bütün xalqı həmişə aldatmaq qeyri-mümkündür. Avraam Linkoln
 • Xalqın dili Vətənin, xalqın mənəvi həyatının əksidir. Konstantin Uşinski
 • Xalqın eybini söyləyən, özü eyibli olar. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalqın göz yaşı göl yaradar. Qazax atalar sözləri
 • Xalqın qapısını el döyür, bizim qapımızı - yel. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalqın mənəviyyatına təsir edə biləcək yalnız üç vasitə bilirəm: qanunun gücü, ictimai rəyin aliliyi və zövq cəlbediciliyi. Jan Jak Russo
 • Xalqın özünün bilavasitə təsdiq etmədiyi hər cür qanun etibarsızdır. Jan Jak Russo
 • Xalqın sədası, haqqın nidasıdır. Azərbaycan atalar sözləri/X
 • Xalqın şərəfinin birinci şərti onun müstəqilliyidir. Şeyx Məhəmməd Xiyabani
 • Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir. Heydər Əliyev

İRedaktə

 • İctimai demokratiya xalqın xalq tərəfindən xalq üçün çətin vəziyyətə salınmasıdır. - Oskar Uayld
 • İki Mustafa Kamal var. Ətdən və qandan olan biri, indi qarşınızda dayanan və keçəcək olan Mustafa Kamal. Digəri sizsiniz, hamınız buradasınız, torpaqlarımızın ən ucqar guşələrinə gedib, lazım gəldikdə həyat bahasına da qorunmalı olan idealları yaymaq üçün gedəcəksiniz. Mən xalqın arzuları adından çıxış edirəm və həyatımın məqsədi o arzuları reallaşdırmaqdan ibarətdir. Mustafa Kamal Atatürk
 • İndi öz utopiyamı etiraf edəcəyəm. Mən sülhün hökmranlığına və bir növ sosialist tarazlığının tədricən yaranmasına inanıram. Müharibə funksiyasına fatalist baxış mənim üçün cəfəngiyatdır, çünki bilirəm ki, müharibənin aparılması müəyyən motivlərlə bağlıdır və hər hansı digər müəssisə formaları kimi ehtiyatlı yoxlamalara və əsaslı tənqidlərə məruz qalır. Bütöv xalqlar ordular olduqda və məhvetmə elmi istehsal elmi ilə zehni incəlikdə yarışdıqda, mən görürəm ki, müharibə öz vəhşiliyindən absurd və qeyri-mümkün olur. Ekstravaqant ambisiyaları ağlabatan iddialarla əvəz etməli və xalqlar onlara qarşı ümumi dava açmalıdırlar. …Mən sivil xalqlar arasında olduğu kimi müharibə aktlarının rəsmi olaraq qanundan kənarlaşdırılacağı gələcəyi gözləyirəm. Vilyam Ceyms
 • İngilis xalqı çox səhv düşünərək özünü azad bir xalq hesab edir. O yalnız Parlament üzvlərinə seçkilər zamanı azaddır. Üzvlər seçildikdən sonra xalq kölə, heç nədir. Jan Jak Russo
 • İnsanın ruhunda əks olunan ölkənin təbiəti, xalqın tarixi sözlə ifadə olunub. İnsan yoxa çıxdı, lakin yaratdığı söz xalq dilinin ölməz və tükənməz xəzinəsi kimi qaldı ki, dilin hər sözü, onun hər forması insan təfəkkürünün, hissiyyatının nəticəsidir ki, onun vasitəsilə ölkə və xalqın tarixi nitqdə öz əksini tapmışdır. Konstantin Uşinski
 • İnsanlar həmişə öz rifahlarına can atırlar, amma onun nə olduğunu heç də həmişə başa düşmürlər.Xalqı satın almaq olmaz, ancaq onu tez-tez aldadırlar və bu, əsasən də, sanki xalq pis şey istəyirmiş kimi hallarda baş verir. Jan Jak Russo
 • İnsanlar təbiətcə tənbəldirlər. Ancaq işləməyə can atmaq, gözəl bir cəmiyyətin ilk bəhrəsidir. Əgər xalq yenidən tənbəllik və laqeydlik vəziyyətinə düşsələr, bu, əməyə layiq olduğu qiyməti verməyən cəmiyyətin haqsızlığı ilə əlaqədardır. Jan Jak Russo

KRedaktə

 • Kim müxalifətdə durursa-dursun, ancaq Vətəninə, xalqına, mənəviyyatına, məsləyinə müxalifətdə durmasın. Heydər Əliyev
 • Kim özünü xalqın maariflənməsinə həsr edirsə, mükafatı özündə tapır, öz vicdanını təmizləyir. Həsən bəy Zərdabi
 • Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Heydər Əliyev

QRedaktə

 • Qanunlar yalnız mülki birliyin şərtləridir. Qanunlara tabe olan xalq onların yaradıcısı olmalıdır. Birliyə daxil olan hər bir kəs, eyni zamanda birgə yaşama şərtlərini müəyyən etməlidir. Jan Jak Russo
 • Qəhrəmanın şərəfi – xalqın şərəfi. Qazax atalar sözləri
 • Qəzetin borcudur işlərin yaxşı və yamanlığını ayna kimi xalqa göstərsin, ta xalq nikü-bədindən xəbərdar olub, onun əlacının dalınca olsun.[1] Həsən bəy Zərdabi
 • Qiymət, öz işin üçün mükafat, tərif və s. axtarma. Xalq üçün çalış, o arxanca gedəcək və səni qiymətləndirəcək. Bunun üçün əvvəlcə onun inamını qazan. Həsən bəy Zərdabi

MRedaktə

 • Maarifdən, elmdən məhrum bir xalq işıqdan məhrumdur. Həsən bəy Zərdabi
 • Mən Çaykovskinin yaradıcılığına coşğun pərəstiş edən adamlardan biriyəm. Mən öz azad yaradıcılıq fantaziyamı xalq musiqi dilinin sarsılmaz təməli üzərində inkişaf etdirmək prinsipini Çaykovskidən götürmüşəm. Üzeyir Hacıbəyli
 • Mən xalq kütlələrini öz atam kimi sevirəm. Eyni zamanda onlardan atam kimi qorxuram. Müəmmər əl-Qəzzafi
 • Mən tamamilə əminəm ki, dünyada heç bir xalq başqa bir xalq üzərində üstünlüyə malik deyildir. Doris Lessinq
 • Mənim xalqım demokratiya prinsiplərini, həqiqətin diktələrini və elmin təlimlərini öyrənməlidir. Xurafat yox olmalıdır. Mustafa Kamal Atatürk
 • Millətçilik özü-özlüyündə hörmətə layiq, hətta möhtəşəm bir hadisədir, çünki o, xalqların həyatında bir zərurətdir. Mən hətta düşünürəm ki, bəşəriyyətin təkamülü tarixində millətçilik dindən sonra insan ruhunun ikinci böyük mərhələsidir. O, tarixdə ən böyük qəhrəmanlıqların nədəni olmuş, yenə də olacaq. Onsuz bir sıra xalqlar yenə də yadların zülmü altında inləməli olacaqdı və məhz onun sayəsində hələ bir çoxları uyğun çıxış yolu tapacaq... Həqiqi, dürüst, sonunadək özünə sadiq qalan millətçi, özününkünü müdafiə edərkən, başqasınınkı üzərində hər hansı zülmü də rədd etməlidir. [2]Əhməd bəy Ağaoğlu
 • Müəllif nitqi və usta sənəti xalqa məxsusdur. Qazax atalar sözləri

NRedaktə

 • Nə qədər ki, həyat rahatlığı çoxalır, incəsənət mükəmməlləşir, dəbdəbə , cah-calal yayılır, əsl cəsarət sönür, hərbi şücaətlər yox olur; və bütün bunlar kabinetlərin kölgəsində inkişaf edən elmin və incəsənətin işidir. Müharibə və fəth bir tərəfdən, dərin despotizmin digər tərəfdən bir-birinə qarşılıqlı kömək etdiyini başa düşmək çətin deyil. Başqa millətləri fəth etmək üçün qullardan ibarət bir xalqdan istənilən qədər pul və insan almaq olar. Müharibə , eyni zamanda pul toplamaq və xalqı qorxuda saxlamaq üçün çox saylı ordunu daim saxlamaq kimi bir bəhanədir. Jan Jak Russo
 • Nə qədər ki, xalq itaət etməyə məcburdur və itaət edirsə, o, yaxşı hərəkət edir. Amma xalqın öz boyunduruğunu atmaq imkanı olan kimi onu atırsa, daha yaxşı hərəkət etmiş olur. Çünki o, oğurlandığı azadlıq hüququnu özünə qaytarır. Xalqım onu geri qaytarmağa bütün əsasları var və bu hüququ onun əlindən almağa heç bir əsas yox idi. Azad xalqlar, belə bir qaydanı xatırlayın: “Azadlığı qazanmaq olar, amma onu yenidən əldə etmək olmaz!".Jan Jak Russo

ORedaktə

 • O xalq ki, öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmaq üçün poetik nitqlər, şüarlar söyləməklə kifayətlənir, onun uğrunda şəhid olmağa qüdrəti çatmır, o xalq haqlı olaraq kölə olmağa məhkumdur. [3]
 • Ordusunu yedizdirmək istəməyən xalq tezliklə özgə ordusunu yemləməyə məcburdur.[4] Napoleon Bonapart

ÖRedaktə

 • Özünüz üçün deyil, bağlı olduğunuz xalq üçün birlikdə işləyin. İşlərin ən yüksəyi budur. Mustafa Kamal Atatürk

PRedaktə

 • Pulun hakim olduğu yerdə xalqın öz azadlığını qorumaq üçün verdiyi pullar həmişə onu əsarətdə saxlamaq üçün istifadə edilir. Bu gün onun xoş niyyətlə ödədiyi pul sabah onu ödəməyə məcbur etmək üçün istifadə olunur. Hər cür imtiyazlar onu alan müəyyən təbəqəyə fayda verir, əsas yük isə onu verən xalqın üzərinə düşür. Jan Jak Russo

RRedaktə

 • Rüşvətxoru, oğrunu qəhrəmana çevirmək öz xalqına xəyanət etməkdir. Heydər Əliyev

SRedaktə

 • Sadə xalqla xalqın dili ilə yox, öz dili ilə danışmaq istəyən müdrik insanı xalq heç vaxt başa düşməyəcək. Buna baxmayaraq, xalqın dilinə tərcümə etmək mümkün olmayan bir çox müxtəlif anlayışlar var. Jan Jak Russo
 • Sovet İttifaqı, liderlərinin bütün səhvlərinə baxmayaraq, o zaman bir çox dövlət və xalq üçün ümid və dəstək mənbəyi idi. Sovet İttifaqı qlobal sistemin tarazlığını təmin etdi. Aleksandr Lukaşenko

ŞRedaktə

TRedaktə

 • Tanrılardan ibarət bir xalq olsaydı, o, özünü demokratik şəkildə idarə edərdi. Ancaq bu qədər mükəmməl bir idarəetmə insanlar üçün deyil. Jan Jak Russo
 • Təcrübə göstərir ki, xalq hökmdarlara nifrət etməyəndə, hökmdarlar da xalqa pislik etmir və xalq belə hökmdarlara münnətdar olur və sevməyə çalışır. İtaət edilən axmaq hökmdar cinayətləri cəzalandıra bilər, amma əsl dövlət xadimi bunların qarşısını necə almağı bilir. O, layiq olduğu hakimiyyəti əməllər üzərində yox, insanların iradəsi üzərində təsdiqləyir. Jan Jak Russo
 • Türkiyə Cümhuriyyətini quran Türkiyə xalqına türk milləti deyilir. Mustafa Kamal Atatürk

YRedaktə

 • Yatmış xalq ya məhv olur, ya da qul kimi oyanır. Mustafa Kamal Atatürk
 • Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir. Heydər Əliyev

ZRedaktə

 • Zorakılığa əsaslanan bütün hökumətlər gülünc bir ziddiyyətə girirlər: xalqları zəif vəziyyətdə saxlamaqla, onların köməyi ilə güclü olmaq istəyirlər. Jan Jak Russo

İstinadlarRedaktə

 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh. 310
 2. "Bizim millətçilər" məqaləsindən
 3. Mehman Kərimov. Müdrikliyə, ədalətə, uğura 40 çağırış. Bakı, 2017.səh.194
 4. Ziyəddin Məhərrəmov. "Bir bahar küləyi", Bakı, "Nurlan", 2012.