Wikipedia logo
Wikipedia logo
Təhsil haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ali təhsilin bu utanc verici statusu, böyük ölçüdə, diplom almaq meyli olan institutların aşağı standartları ilə bağlıdır. Bir iş əldə etmək və ya sizi tutmaq və onlar sizi "qaranlıq" kimi "əzdirənə" qədər qalmaq. Və daha çox narahat olmaq lazım deyil. Fərziyyə ondan ibarətdir ki, demək olar ki, hər hansı bir məktəb bundan sonra sizinlə olmaqdan şad olacaq və siz böyük maaş alacaqsınız. Karter Qodvin Vudson
 • Alim və texnoloqlar sosial rifahı nəzərə almalıdırlar. Beləliklə, təhsil uşağın bütünlüyünü inkişaf etdirməlidir. Hindistan təhsilində aşağıdakı əsas çatışmazlıqlar yoxdur.
 1. Hindistan təhsili uzun müddətdir ki, durğun su kimi olmuşdur.
 2. Hindistan təhsili təhsil məsələlərində yeni ideyalara və təzə düşüncələrə məhəl qoymur.
 • Amma sülh axtarışı həm də ədalət axtarışı deməkdir. Bir millət olaraq qarşımızda duran ən böyük çağırışlardan biri və buna görə də bizim ən böyük imkanlarımızdan biri bütün ölkələrin bütün insanlarına daha böyük rifah gətirəcək qlobal iqtisadi sistemin formalaşmasında iştirak etməkdir. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsasən aqrar olan və uzun illər ərzində ölkəmizin sənaye dövlətlərində mövcud olan adekvat nəqliyyat, kapital və ya idarəetmə bacarıqları və ya təhsil üstünlüklərinə malik olmayan bir hissəsindən gəlirəm. Beləliklə, mən inkişaf etməkdə olan ölkələrin liderlərinə rəğbət bəsləyə bilərəm və istəyirəm ki, onlar bilsinlər ki, biz də üzərimizə düşəni edəcəyik. Bu məqsədlə Birləşmiş Ştatlar inkişaf etməkdə olan ölkələrin əsas insan ehtiyaclarını ödəməyə və onların istehsal potensialını artırmağa kömək etməyə yönəlmiş təkliflər irəli sürəcək. Mən Konqresdən gələn il 7 1/2 milyard dollar xarici yardım göstərməyi xahiş etdim və qlobal iqtisadi inkişaf prosesi davam etdikcə Amerikanın davamlı yardımını təmin etməyə çalışacağam. Mən həmçinin ölkəmizin Konqresini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramına töhfələrimizi artırmağa və çoxtərəfli kredit təşkilatlarına, xüsusən də Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasına verdiyimiz öhdəlikləri tam şəkildə yerinə yetirməyə çağırıram. Biz ABŞ-da daxili narahatlıqları nəzərə almayan açıq beynəlxalq ticarət sisteminə sadiq qalırıq. Biz inkişaf etməkdə olan ölkələrdən bir çox məhsula rüsumsuz rejim tətbiq etdik. Cenevrədəki çoxtərəfli ticarət sazişlərində biz inkişaf etməkdə olan ölkələrə əsas maraq kəsb edən mallar üzrə əhəmiyyətli ticarət güzəştləri təklif etmişik. Və Tokio Bəyannaməsinə uyğun olaraq, biz həmçinin inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusi ehtiyacları üçün əlavə diqqətin təmin edilməsi yollarını araşdırırıq. Birləşmiş Ştatlar müsbət və açıq münasibətlə, əmtəə qiymətlərinin sabitləşdirilməsinə dair sazişlər üzrə danışıqlar, o cümlədən, bufer ehtiyatlarının maliyyələşdirilməsi üçün ümumi maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması, əgər onlar fərdi razılaşdırılmış sazişlərin bir hissəsidirlər. Mən həmçinin hesab edirəm ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr qlobal iqtisadi qərarların qəbulu prosesində daha dolğun iştirak əldə etməlidirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Fondunda iştirakını genişləndirməklə bu sahədə artıq müəyyən irəliləyişlər əldə edilmişdir. Cimmi Karter
 • Ancaq atalarımızın ilkin adət və ənənələrinə hörmətimiz olmasaydı, yenə də həlli üçün tezliklə üzərimizə qoyulacaq praktiki suala cavab verməyə məcbur olardıq. Üsyanı silah gücü ilə yatırmaq zərurəti üsyan edən ştatlarda qanunun, asayişin və azadlığın bərpasından daha vacib deyildi. Quldarlığın ləğv olunması elanının cənubun sadiq qara adamlarına verdiyi azadlığı qorumaq və əbədiləşdirməkdən daha müqəddəs bir vəzifə ola bilməz. Əgər onlar hüquqlarından məhrum ediləcəklərsə, yaşamaq və işləmək şərtlərini müəyyən etməkdə səsləri yoxdursa, onların gələcəyə nə ümidləri var? Zəncilərə mülk sahibi olmağa, təhsildən yararlanmağa, müqavilələri yerinə yetirməyə, ədalət məhkəmələrinə müraciət etməyə, bir sözlə, azadlığa canlılıq və dəyər verən hüquqlardan hər hansı birini tətbiq edin. İki yüz min nəfərin mərdliklə vuruşduğu, minlərlə insanın qəhrəmancasına həlak olduğu döyüş meydanlarını xatırlayan bu zəncilər əsarət dövründəki kimi itaətkar və dinc şəkildə zülmə boyun əyəcəklərmi? Belə bir şəraitdə nə sülh, nə təhlükəsizlik, nə də firavanlıq ola bilərdi.Ceyms Qarfild
 • Azadlıq ali dəyərdir; o olmadan şəxsiyyət mümkün deyildir. Həyat və bilik bu gün o qədər mürəkkəbdir ki, biz öz yolumuzu yalnız azad diskussiya vasitəsilə seçə, səhvlər və xurafatlar içərisindən keçərək həqiqət perspektivinə nail ola bilərik. Qoy insanlar, hətta müəllimlər belə fərqli rəy söyləsinlər və müzakirələr aparsınlar; belə müxtəlif fikirlər inamın nisbi olduğunu üzə çıxaracaq, belə halda silaha əl atmaq o qədər də vacib olmayacaqdır; nifrət və müharibə kənardan güclə boynuna qoyulan ideyalardan və doqmatik inamdan irəli gəlir. Təfəkkür və nitq azadlığı "müasir" ruhun nadanlığını və xurafatını yuyub təmizləyəcəkdir. Biz düşündüyümüz qədər təhsilli deyilik; biz ümumi təhsilin böyük eksperimentinin başlanğıcındayıq və onun elə bir vaxtı olmayıb ki, bizim təfəkkür üslubumuza və ictimai həyatımıza təsir göstərə bilsin. Biz müəyyən təchizat yaradırıq, amma bu metodlarda və texniki qaydalarda çox primitivik; biz təhsil haqqında belə düşünürük ki, bu, müəyyən biliklərin ötürülməsidir, əslində isə o, zəkanın elmi vərdişlərinin inkişafı olmalıdır. Nadan insanın fərqli əlaməti ondadır ki, onun fikirləri tələsikdir və şərtsizdir. Bertran Rassel
 • Azərbaycanda təhsilin əsas problemi “daxili vicdan” adlandırıla biləcək daxili mexanizmin yoxluğudur[1] Nərgiz Paşayeva
 • Bəşəriyyətin təkmilləşməsinin böyük sirri məhz təhsil problemindədir. İmmanuel Kant
 • Biliyi heç vaxt ali təhsil diplomu ilə məhdudlaşdırmayın. Daim oxumaq, öyrənmək lazımdır. Karl Veber
 • Bir dövlət içərisində gəncliyin təhsil və tədrislə məşğul olmasından daha böyük və daha müqəddəs bir xidmət düşünülə bilməz. Siseron
 • Bir kişinin düşüncəsini idarə etdiyiniz zaman onun hərəkətlərindən narahat olmaq lazım deyil . Ona burada durma və ya o tərəfə getmə deməyə ehtiyac yoxdur. O, öz “uyğun yerini” tapacaq və orada qalacaq. Onu arxa qapıya göndərmək lazım deyil. Demədən gedəcək. Əslində, əgər arxa qapı yoxdursa, xüsusi mənfəəti üçün birini kəsəcək. Onun təhsili bunu zəruri edir. Zalımı hər şey olduğu və dəyərli olan hər şeyi bacardığı düşüncəsi ilə ilhamlandıran və stimullaşdıran eyni təhsil prosesi zəncidə irqinin çox olmadığını hiss etdirməklə, eyni zamanda dahilik qığılcımını sıxır və əzər və heç vaxt başqa xalqların standartlarına uyğun gəlməyəcək. Beləcə təhsil almış zənci irqin ümidsiz bir məsuliyyətidir. Karter Qodvin Vudson
 • Bir millət təhsil ordusuna sahib olmadıqca, döyüş meydanlarında nə qədər parlaq zəfərlər əldə etsə etsin, o zəfərlərin qalıcı nəticələndirər verməsi ancaq təhsil ordusuyla mümkündür. Mustafa Kamal Atatürk
 • Bir milləti hürr, müstəqil, şanlı, yüksək bir toplu olaraq yaşadan da, pis vəziyyətə, yoxsulluğa salan da təhsildir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Bir oğlana təhsil verməklə təhsilli bir insan qazanırsınız, bir qıza təhsil verməklə isə təhsilli bir ailə. Hacı Zeynalabdin Tağıyev
 • Bir ölkənin gələcəyi o ölkə insanlarının alacağı təhsilə bağlıdır. Albert Eynşteyn
 • Bir ölkənin inkişaf edib-etməyəcəyinə dair ən yaxşı hökm onun qadınlarına necə münasibət bəsləməsidir. Qızlarına təhsil verirsə, qadınlar bərabər hüquqlara malikdirsə, o ölkə irəliyə gedəcək. Amma qadınlar əzilirsə, zorakılığa məruz qalırsa və savadsızdırsa, o zaman geridə qalacaqlar. Barak Obama
 • Biz buna fikir versək də, verməsək də, hər şeyin altında bir sual yatır: Həyatın məqsədi nədir? Hər insan doğulduğu andan etibarən xoşbəxtlik istəyir, əzabdan qaçır. Bunu nə sosial şərtlər, nə təhsil səviyyəsi, nə də ideoloji şərtlər dəyişə bilir. Mövcudluğumuzun təməlində hər birimiz sadəcə olaraq xoşbəxt olmaq istəyirik. Əsas əhəmiyyətli olan şey, xoşbəxtliyi nəyin gətirəcəyini kəşf etməkdir. Tenzin Gyatso
 • Biz dünyanı dəyişmədən onu xilas edə bilmərik. Mükəmməl təhsil almaq heç də mükəmməl həyat fəlsəfəsinə yiyələnmək demək deyil. Anatol Frans
 • Biz müstəqil dövlət olaraq özümümüzün təhsil sistemimizi istədiyimiz kimi qururuq. Bütün dünya ölkələrinin mütərəqqi təcrübələrindən istifadə edirik. Hesab edirəm ki, indiyə qədər yaranmış təməlin üzərində Azərbaycan təhsili, məktəbi bundan sonra daha da təkminləşdirəcək. Heydər Əliyev
 • Bizə sadəcə informasiya verən yox, həyatımızı bütün varlıqla harmoniyaya gətirən təhsil – ən yüksək təhsildir. Rabindranat Taqor
 • Bizi gənclərin rahatlığı deyil, onları həyat mübarizəsi üçün daha yaxşı təchiz etmək lazımdır ki, bu, dəyişməz kosmik qanundur. Məhz buna görə də Yeni Epoxa strukturunda milli rifahın əsas amili insanların təhsilitərbiyəsi olacaqdır. Məktəb proqramlarının, xüsusən ibtidaiorta məktəb proqramlarının təkmilləşdirilməsinə və genişləndirilməsinə təcili diqqət yetirmək lazımdır... Hələ uşaqlıqdan biliyə hörmət aşılanmalıdır. Məktəblərdə təkamülün bu həqiqitək pərvanəsinə konkret tarixi nümunələrlə diqqət yetirilməlidir. Elə bir vəziyyətə çatmaq lazımdır ki, elmə olan həvəsehtiram canımıza, qanımıza daxil olub, gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilsin. Yalnız bundan sonra xalqların mədəniyyət yoluna qədəm qoyduğunu söyləmək mümkün olacaq. Yalnız bundan sonra bilik daşıyıcıları yalnız hər hansı bir ölkənin deyil, bütün dünyanın həqiqi xəzinələri hesab ediləcəklər. O zaman təkamülün sürətlənməsindən və [uzaq]] dünyalarla ünsiyyət xəyallarının həyata keçirilməsindən danışmaq mümkün olacaq. Beləliklə, biz bir mütəfəkkirinliderin sözlərini təkrarlaya bilərik: “Birincisi, hamı öyrənməlidir, ikincisi, hamı öyrənməlidir, üçüncüsü, hamı öyrənməlidir, sonra isə görəcəyik ki, bilik ölü hərfə çevrilmir, əksinə həyatda tətbiq olunur." Helena İvanovna Roeriç
 • Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq. Heydər Əliyev
 • Bizim zəmanəmizin xalqları artıq sosial şəraitin bərabərliyini dəyişdirə bilmir; lakin indi bərabərliyin onları köləliyə, yoxsa azadlığa, təhsilə və ya barbarlığa, firavanlığa və ya səfalətə aparması onlardan asılıdır. Aleksis de Tokvil
 • Boynunda oturan sərxoş adamın rəftarından azğınlaşmış fil qarşısına çıxan hər şeyə hücum edir. Bilik məşəlindən məhrum olan hökmdar da uzaqgörən olmayan nazirlərin məsləhətlərinə qulaq asmaqla, tələsik hərəkət etmiş olur. Lazımı təhsil almış hökmdar öz dövlətində qayda-qanuna riayət edilməsinə çalışacaqdır. Çanakya
 • Bu gün dünyanın ən sivil ölkələri gəlirlərinin maksimumunu müharibəyə, minimumunu isə təhsilə xərcləyir. İyirmi birinci əsr bu nizamı dəyişdirəcək. Cahilliklə mübarizə aparmaq, döyüş meydanında ölməkdən daha şərəfli olacaq. Yeni elmi həqiqətin kəşfi diplomatların çəkişməsindən daha vacib olacaq. Hətta dövrümüzün qəzetləri də elmi kəşfləri, təzə fəlsəfi konsepsiyaların yaradılmasını xəbər kimi qəbul etməyə başlayırlar. İyirmi birinci əsrin qəzetləri cinayət və ya siyasi mübahisələr haqqında məlumatlara arxa səhifələrdə sadəcə “çubuq” qoyacaq, lakin birinci səhifələrdə yeni elmi fərziyyənin elan edilməsinə başlıq verəcək. Millətlər bir-birini öldürmək kimi vəhşi təcrübədə davam etdikcə, bu cür irəliləyiş mümkün olmayacaq. Mənə atamdan miras qalmışam, sülh üçün çox çalışan arif insan, müharibəyə nifrət. Nikola Tesla
 • Bugünkü modern həyat tərzimiz siyasətçilərin əsəri deyil. 1700-cü ildən öncə insanlar yoxsulluqdan ölürdü. O vaxtlar yaxşı siyasətçi yox idimi? Əlbəttə var idi, amma sonradan kəşf etməyə başladıq. Təhsil və iqtidarlıq şərtdir, amma əsas lokomotiv kəşf etməkdir. Bil Geyts
 • Bu qədər cəhalət ancaq təhsil sayəsində ola bilər. Celal Yalınız
 • Bu proses qısa müddətdə başa çata bilməyəcəkdir. Bu gün təhsil sahəsində çalışan bütün vətəndaşlara, müəllimlərə, təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə müraciət edərək xahiş edirəm ki, onlar tezliklə təhsil sistemində işlərin müstəqil Azərbaycanın prinsipləri əsasında qurulmasına nail olsunlar. Burada dərsliklərin dəyişilməsi, yeni dərsliklərin yaranması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bilirəm, bu, asan məsələ deyil. Bu, bir çox amillərlə bağlıdır, ondan asılıdır... Ancaq indi dərs alan uşaqlar, gənclər gərək mütləq və mütləq bizim yeni dərsliklər əsasında oxusunlar... Heydər Əliyev/Təhsil
 • Bu təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu ondan görmək olar ki, Azərbaycan yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək elmə malik insanlar var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təşkil edir. Əgər bunlar olmasaydı, Azərbaycanın iqtisadiyyatı belə inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı biz indi Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik. Onları qiymətləndirmək lazımdır. Heydər Əliyev
 • Bu ziddiyyətli məqsədlərdən iki bir-birinə zidd olan təhsil sistemləri yaranır. Biri ictimai və çoxları üçün ümumi, digəri özəl və məişətdir. Əgər xalq təhsilinin nə demək olduğunu bilmək istəyirsinizsə, Platonun Cümhuriyyətini oxuyun. Kitabları sadəcə adlarına görə mühakimə edənlər bunu siyasət haqqında risalə kimi qəbul edirlər, lakin bu, təhsil haqqında indiyə qədər yazılmış ən gözəl risalədir. Məşhur hesablamalara görə, Platon İnstitutu xəyali və real olmayan hər şeyi müdafiə edir. Öz tərəfimdən mən Likurqun sistemini sadəcə olaraq yazmağa vadar etsəydi, onu daha qeyri-mümkün hesab edərdim. Platon yalnız insanın qəlbini təmizləməyə çalışırdı; Likurq onu təbii yolundan çevirdi. İctimai institut yoxdur və ola da bilməz, çünki nə ölkə var, nə də vətənpərvər. Sözlərin özü dilimizdən silinməlidir. Səbəbin hazırda bizə aidiyyatı yoxdur, bilsəm də açıqlamaqdan çəkinirəm. "Yaşamaq nəfəs almaq deyil, hərəkət etməkdir; bu, orqanlarımızdan, hisslərimizdən, qabiliyyətlərimizdən, varlığımızın hisslərini bizə bəxş edən bütün hissələrimizdən istifadə etməkdir" Jan Jak Russo
 • Bütün elmlərin bünövrəsi təhsillə qoyulur. Əbu Turxan
 • Bütün indiki və gələcək bədbəxtliklər və kosmik kataklizmlər böyük dərəcədə qadının tabeliyindən və alçaldılmasından irəli gəlir. Mənəviyyatın dəhşətli tənəzzülü, bəzi xalqların xəstəlikləri və degenerasiyası da qadının kölə asılılığının nəticəsidir. Qadın ən böyük insan imtiyazından - yaradıcı düşüncədə və qurucu işdə tam iştirakdan məhrumdur. O, təkcə bərabər hüquqlardan deyil, bir çox ölkələrdə kişilərlə bərabər təhsildən də məhrumdur. O, Kosmik Qanun və Hüquqla onun tamhüquqlu üzvü olduğu ictimai və dövlət həyatının qurulmasında öz bacarıqlarını ifadə etməyə icazə verilmir. Amma qul qadın dünyaya ancaq qul verə bilər. “Böyük ana, böyük oğul” atalar sözünün kosmik, elmi əsası var. Oğullar daha çox analarının, qızların isə atalarının ardınca getdiyi kimi, kosmik ədalət böyükdür! Qadını alçaltmaqla, kişi özünü alçaldır! Bu, bu gün insan dühasının azlığını izah edir. Helena İvanovna Roeriç
 • Bütün işlər məhz məktəbdən başlayır, təhsilə diqqət, müəllimə qayğı həmişə olmalıdır. Bütün dövlət orqanları bu tövsiyələri eşitməli və praktik həyatda bunu təmin etməlidir. Heydər Əliyev
 • Cahilliyi təhsillə, yoxsulluğu işləməklə, anlaşılmazlıqları güzəştlə aradan qaldıra bilərik. Abdulbari Gözəl
 • Cəmiyyət insanlara düzgün təhsil-tərbiyə vermədiyindən onların çoxu həyatda öz yerini tapa bilmədiyindən məhv olurlar. Deni Didro
 • Cəmiyyətin 3 sahəsinə güzəşt etmək cinayətdir:təhsil, səhiyyə, hərbi. Qara Mustafayev
 • Çoxlarının zəncinin keçmişinə bu qədər az diqqət yetirməsinin əsas səbəbi bu araşdırmanın əhəmiyyətsiz olduğuna inanmaqdır. Onlar yalnız Mussolininin digər avropalıların köməyi ilə effektiv bir döyüş maşını qurduqdan sonra ondan silahsız və müdafiəsiz afrikalıları öldürmək üçün istifadə edən və yalnız öz biznesləri ilə məhdudlaşan hərəkətlərini tarix hesab edirlər. Mussolini Həbəşistanı darmadağın etməyə müvəffəq olsa, o, Sezarlar arasında “tarixə” yazılacaq və fəthi tərifləyərək yazılmış cildlər minlərlə yanlış təhsil almış zəncilərin evlərinə və kitabxanalarına yol tapacaq. Zalım güclülərin cinayətlərinin bu cür yozumu ilə həmişə zəifləri təlqin etmişdir. Karter Qodvin Vudson
 • Deməli, təhsil insan mənşəli bütün digər vasitələrdən kənarda, insanların vəziyyətinin böyük bərabərləşdiricisidir, sosial mexanizmin balans çarxıdır. Mən burada onun əxlaqi təbiəti o qədər yüksəltdiyini nəzərdə tutmuram ki, insanları öz həmvətənlərinin zülmünə nifrət etməyə məcbur etsin. Bu fikir onun digər atributlarına aiddir. Amma mən demək istəyirəm ki, bu, hər bir insana müstəqillik və digər insanların eqoizminə qarşı dura biləcək vasitələr verir. Bu, yoxsulların zənginlərə qarşı düşmənçiliklərini tərksilah etməkdən daha yaxşıdır: yoxsulluğun qarşısını alır. Horeys Mann
 • Din və əxlaq inama əsaslanmaqla vasitəsiz bilik olsalar da, hər halda yenə də tərbiyə və təhsillə vasitələnirlər. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Doğrudan da, ən aktual, ən vacib vəzifə uşaq və gənclərin təhsilidir... Adətən təhsili tərbiyə ilə qarışdırmaq adətdir, lakin artıq başa düşmək vaxtıdır ki, məktəb təhsili əksər hallarda qurulduğu kimi, təkcə gəncliyin əxlaqi tərbiyəsinə töhfə vermir, əksinə hərəkət edir. Anglo-Sakson ölkələrində məktəblər əsasən gənclərin əqli inkişafının zərərinə olan fiziki inkişafı ilə məşğul olurlar. Amma idmana hədsiz həvəs xarakterin kobudlaşmasına, zehni degenerasiyaya və yeni xəstəliklərə gətirib çıxarır. Düzdür, müasir ailə şəraitində evdə təhsilin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Ona görə də uşaq və gənclərin mənəvi baxımdan ağır və sahibsiz vəziyyətinə ən ciddi diqqət yetirməyin vaxtı çatıb. Bir çox uca məfhumlar vərdişdən tamamilə çıxıb, ən vulqar rahatlıq və statusa asanlıqla nail olmaq üçün gündəlik düsturlarla əvəzlənib...Təhsil proqramı həyatın özü qədər genişdir. Təkmilləşdirmə imkanları tükənməzdir...Biz bütün məktəb təhsilinə yeni yanaşma və yenidənqurma ərəfəsindəyik... Elmin bütün sahələrində yeni kəşflərin kəmiyyəti və sürəti o qədər sürətlə artır ki, tezliklə müasir məktəb təhsili dövrün yeni nailiyyətləri və tələbləri ilə ayaqlaşa və onlara cavab verə bilməmək; bütün təhsil sistemində yeni üsullar işlənib hazırlanmalı olacaq. Helena İvanovna Roeriç
 • Dünya səni başıboş saxlamağa çalışır. Bank ödənişləri və faizlərdən başlayaraq möcüzə-dieatalara kimi – təhsilsiz insanlardan pul çırpıb təmizləmək və onları idarə etmək çox asandır. Təhsillə bacardığınız qədər məşğul olun – varlı, azad və xoşbəxt olmaq üçün. Culian Smit
 • Dünyada elmi təhsil etmək çətin olsa da, yaddan çıxarmağı çox asandır. Amma cəhalət və nadanlıq təhsili nə qədər asan olsa, zayil olmağı çox çətindir. Məhəmməd Tağı Sidqi
 • Dünyada ən mütərəqqi ölkə insan ruhudur. Ən məhsuldar ölkə də ruhdur. Ona görə də təhsilin ən müqəddəs vəzifəsi ruhları inkişaf etdirib kamala çatdırmaq olmalıdır. Pirl Bak
 • Dünyada insanın əvvəlinci vəzifəsi elm təhsil etməkdir. Elmsiz insan ruhsuz cism kimidir. Elmə talib olan alim hesab olunur. Amma özünü elmə malik bilən cahil sayılır. Məhəmməd Tağı Sidqi
 • Dünyadakı bütün yaxşı şeylər yalnız təhsillə ortaya çıxır. İmmanuel Kant
 • Düşmənlik və məhəbbət yaxınlıqdan, xəstəlik və təhsil də eyni qidadan hasil olur. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Düşüncəsiz təhsil hədər zəhmətdir..[2] Konfutsi
 • Elm və təhsilə qarşı çıxmaq insanlığa qarşı çıxmaqdır. Oskar Uayld
 • Elm və təhsildə məqsəd texniki avadanlıq istehsal etmək deyil, insan yetişdirməkdir. Jan Pol (İohann Paul Fridrix Rixter)
 • Ey elm təhsil edən cavanlarımız! … Vətən qardaşlarınızla üns tutmaq çətindir. Siz danışdığınızı onlar başa düşməyib, əfalınızı şəriətə namüvafiq hesab edib, sizə kafir deyib incidəcəklər… Amma insaf deyil ki, beş gün ömrün ləzzətindən ötrü milləti qardaşlarınızı atıb onları kor və sərgərdan qoyasınız. Pəs ləzzəti dünyaya təmə etməyib öz qardaşlarınızı əməli xeyrə vadar edin. Qoy şüəralar sizi həcv etsin, mollalar lənət oxusun, əvamünnas daşa bassın, siz millət üçün zəhmət çəkirsiniz və bişəkk, gələcəkdə millətin gözü açılanda sizi şəhid hesab edib, sizə rəhmət oxuyacaq… Həsən bəy Zərdabi
 • Əgər bizim uşaqlar əsl təhsil almaq istəyirlərsə, onlar mütaliə ilə təhsil almalıdırlar. Nikolay Çernışevski
 • Əgər din və dinə aid olan hər bir şeyi Avropa sivilizasiyasından çıxarıb atmaq istəyirsinizsə, bunu ancaq başqa təlimlər vasitəsilə edə bilərsiniz. Bu təlimlər lazım gələndə özlərini müdafiə edə bilmək üçün dini təlimlərlə eyni psixoloji xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Eynilə dini təlimlər kimi müqəddəs, amansız və ciddi olmalı və həmçinin insan zehninə qandal vurmalıdır. Təhsilin zərurətlərini yerinə yetirmək üçün bu cür sistemə malik olmalıyıq; çünki təhsil vacibdir. Ziqmund Freyd
 • Əsl təhsil insanın ləyaqətini yüksəldir, özünə hörmətini artırır. Əgər həqiqi təhsil anlayışı hər bir fərd tərəfindən həyata keçirilə və insan fəaliyyətinin hər bir sahəsində irəlilənə bilsəydi, dünya yaşamaq üçün daha yaxşı bir yer olardı. Abdul Kalam
 • Əsl təhsil yalnız mütaliə ilə əldə edilir. Nikolay Rubakin
 • Əvvəl gözəl xasiyyətə malik ol, yalnız bundan sonra təhsil almağa başla. Birinci şərt olmadan ikincisinə çatmaq çox çətindir. Seneka
 • Fənnin öyrənilməsi nəticəsində alınmış təhsili təcrübədə möhkəmləndirmək lazımdır. Vəziyyətindən asılı olmayaraq, hökmdardan şübhələnmək lazımdır. Yanınızda olan qızı bəlalardan qorumaq lazımdır. Təhsilə, hökmdara və gənc qıza bağlılıq keçicidir. Çanakya/Hökmdar
 • Fitri ağıl hər hansı bir təhsili əvəz edə bilər, amma heç bir təhsil fitri ağlı əvəz edə bilməz. Artur Şopenhauer
 • Gələcək dünyada bilik bütün istehsal vasitələrinə hakim olacaq və gələcək nəsillər üçün təhsil olmadan hər hansı bir ölkənin ayaqda qalması çətindir. Olvin Toffler
 • Gələcək təhsilli və yaratmaq təxəyyülü olan gənclərindir. Barak Obama
 • Gözəl ədəbi əsərləri qiymətləndirmək üçün geniş təhsil, inkişaf etmiş intellekt, asudə vaxt, bir də zehni gərginlik lazımdır. Onore de Balzak
 • Gözəlliyin və sağlamlığın vəhdəti üçün elm və incəsənət sahəsində təhsillə bərabər bütün ömrü boyu fiziki çalışmalar və gimnastika ilə də məşğul olmaq tələb olunur. Platon
 • Hakimiyyət sevgisi insanların iblisidir. Onlara sağlamlıq, qida, ev, təhsil, bir sözlə, hər şey verin, onlar xoşbəxt olmayacaqlar. Çünki, iblis gözləyir, gözləyir və məmnunluq istəyir. Onlardan hər şeyi alıb iblislərini məmnun etsəniz, onlar xoşbəxt olacaqlar. Fridrix Nitsşe
 • Həqiqət elm təhsil etməyi başlayan tayfa qaranlıq otağın qapısını açıb çölə çıxan kimidir ki, bu zaman günün işığı onun gözlərini nurlandırmaqdan başqa otağın da içinə daxil olub orada olan şeyləri artıq işıqlandırıb bir qeyri surətə salır. Həsən bəy Zərdabi
 • Hər bir dini, siyasi və ya təhsil sisteminin ölçüsü onu formalaşdıran şəxsdir. Henri Frederik Amyel
 • Hər bir insan özünün varlığını ətrafa bəyan etmək üçün daima diqqət mərkəzində qalmaq istəyir, bu çox normal bir düşüncədir, hətta uşaqlar belə onlara diqqət və qayğı göstərilməyəndə ağlayır, qışqırır ən son halda haranısa bulayır, nəyisə sındırırlar. Çünki əlindən başqa bir iş gəlmir, varlığını göstərmək üçün əlindən başqa bir şey gəlmir. Əgər bir qadının vücud gözəlliyindən başqa heçnəyi yoxdursa, ən son halda varlığını bədənini göstərməklə isbat etməyə çalışacaq. Ona görə də qadınlar maariflənməli, təhsil almalı və özlərininin varlıqlarını isbat etmək üçün yeni bacarıqlarını kəşf etməlidirlər. Düşüncə gözəlliyi olan qadın bədən gözəlliyini nümayiş etdirməyə çalışmır. Əli Şəriəti
 • Hər hansı böyük işlər görülməzdən əvvəl təhsil sistemində yaddaqalan dəyişiklik edilməlidir...cəmiyyətin aşağı təbəqələrini daha yüksəklərə yaxınlaşdırmaq üçün. Con Adams
 • Hər iki mənşə balanslaşdırılmış olsaydı, bugünkü terror və cinayətlər mümkün ola bilərdimi? Bəşəriyyətin və planetimizin xilası qadının əlindədir. Qadın öz əhəmiyyətini, Dünya Anasının böyük missiyasını dərk etməlidir; o, bəşəriyyətin taleyi üçün məsuliyyət daşımağa hazır olmalıdır. Həyat verən ananın övladlarının taleyini yönləndirmək hüququ var. Qadının, ananın səsi bəşəriyyətin liderləri arasında eşidilməlidir. Ana uşağına ilk şüurlu fikirləri təklif edir. Onun bütün istək və qabiliyyətlərinə istiqamət və keyfiyyət verir. Ancaq mədəniyyət haqqında heç bir fikri olmayan ana insan təbiətinin yalnız aşağı ifadələrini təklif edə bilər. Ancaq təhsilə can atarkən qadın yadda saxlamalıdır ki, bütün təhsil sistemləri yalnız yüksək bilik və mədəniyyətin inkişafı üçün vasitədir. Əsl düşüncə mədəniyyətini ruh və qəlb mədəniyyəti inkişaf etdirir. Yalnız belə birləşmə o böyük sintezi verir ki, onsuz insan həyatının kosmik təkamülündə həqiqi əzəmətini, müxtəlifliyini və mürəkkəbliyini dərk etmək mümkün deyil. Buna görə də, biliyə can atarkən, qadın İşıq Mənbəsini və Ruhun Rəhbərlərini - həqiqətən, bəşəriyyət şüurunu yaradan o böyük Ağılları xatırlasın. Bu Mənbəyə, bu aparıcı Sintez Prinsipinə yaxınlaşmaqla, bəşəriyyət həqiqi təkamülün yolunu tapacaqdır. Helena İvanovna Roeriç
 • Hökmdar ən vacib beş keyfiyyətə malik olmalıdır: o, əziyyət çəkənləri xilas etmək üçün var-dövlətindən imtina etməyə, fəzilətləri sevməyə, dostları, qohumları ilə ünsiyyətdən zövq almağa, təhsilə səy göstərməyə və bacarıqlı döyüşçü olmağa hər an hazır olmalıdır. Çanakya/Hökmdar
 • Humanizm, şüurla, təhsillə inkişaf etdirilmiş insanpərvərlikdir. Vissarion Belinski
 • Xəbərdarlıq yolu ilə təhsil həm çox əmək istər, həm də az işə yarayar. Platon
 • Xidmət və təhsil gücünü itirmədikcə insan yaşlanmış sayılmaz. [3] Julius Meyer Qrafe
 • İnanıram ki, təhsil vasitəsilə insanları yeni bir şəkildə davranmağa təşviq edə bilərlər. Angela Merkel
 • İndi bizim təhsil sistemimiz müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin etməlidir. Bu yolda keçiriləcək islahatlar gərək müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərinin inkişafına yönəldilsin. Heydər Əliyev/Təhsil
 • İndi bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma bununla yanaşı, ən böyük məqsəd Azərbaycan vətəndaşı hazırlamaqdır, müstəqil Azərbaycan cəmiyyətinin ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır. Heydər Əliyev
 • İnnovasiyaya və təhsilə sərmayələrimizi kəsərək kəsiri azaltmaq həddindən artıq yüklənmiş təyyarəni mühərrikini çıxararaq yüngülləşdirməyə bənzəyir. Ola bilsin ki, əvvəlcə yüksəkdən uçduğunuzu hiss edirsiniz, ancaq təsirini hiss etməyiniz çox çəkməyəcək. Barak Obama
 • İnsan əvvəl cəhalətinin və bilməməzliyinin dərəcəsini bilsə, ondan sonra bildiyini təkmil edib, bilmədiyinin təhsilinə çalışıb, çox şey öyrənər. Məhəmməd Tağı Sidqi
 • İnsan təbiəti bütün zəiflikləri və pozğunluqları ilə hələ də böyük şeylərə qadirdir. O, elə hikmət və xeyirxahlıq dərəcələrinə çatmağa qadirdir ki, onların yüksək intellektlərin qiymətləndirilməsində hörmətli görünəcəyinə inanmağa əsasımız var. Təhsil insanla insan arasında təbiətin insanla vəhşi arasında yaratdığından daha böyük fərq yaradır. Erkən təhsil və daimi nizam-intizamla kişilərin yetişdirilə biləcəyi fəzilətlər və güclər həqiqətən əzəmətli və heyrətamizdir. Nyuton və Lokk uzun müddət düşünmək və öyrənmək vərdişləri ilə əldə edilə bilən dərin müdrikliyin nümunələridir.Con Adams
 • İnsan təhsillə doğulmaz, amma təhsillə yaşayar. Miqel de Servantes
 • İnsana ömrü olduqca yemək və içmək nə qədər lazım olsa, elm və tərbiyə və əxlaqi-həsənə təhsil etmək o qədər lazımdır. Amma insanın insaniyyəti oxumaqla və heyvaniyyəti yemək ilə qaimdir. Pəs dirilik yeməkdən ötrü deyil, bəlkə, yemək dirilikdən ötrü lazımdır. Məhəmməd Tağı Sidqi
 • İnsanın əsl kimliyini ortaya qoymayan təhsil nəticəsiz qalır. Abraham Maslau
 • İnsanlar təhsil üçün yox, təhsil insanlar üçündür və o, insanların konkret ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalıdır. Əbu Turxan
 • İnsanlığın və planetimizin xilası qadının əlindədir... Ana övladına ilk şüurlu fikirləri təklif edir. Onun bütün istək və qabiliyyətlərinə istiqamət və keyfiyyət verir. Ancaq mədəniyyət haqqında heç bir fikri olmayan ana insan təbiətinin yalnız aşağı ifadələrini təklif edə bilər. Ancaq təhsilə can atarkən qadın yadda saxlamalıdır ki, bütün təhsil sistemləri yalnız yüksək bilik və mədəniyyətin inkişafı üçün vasitədir. Əsl düşüncə mədəniyyətini ruh və qəlb mədəniyyəti inkişaf etdirir. Yalnız belə birləşmə o böyük sintezi verir ki, onsuz insan həyatının kosmik təkamülündə həqiqi əzəmətini, müxtəlifliyini və mürəkkəbliyini dərk etmək mümkün deyil. Buna görə də, biliyə can atarkən, qadın İşıq Mənbəsini və Ruhun Rəhbərlərini - o böyük Ağılları xatırlasın ki, həqiqətən insanlıq şüurunu yaratmışdır. Bu Mənbəyə, Sintezin bu aparıcı Prinsipinə yaxınlaşmaqla, bəşəriyyət həqiqi təkamülün yolunu tapacaqdır. Helena İvanovna Roeriç
 • İyirmi ildən artıq təcrübədən əldə edilən faktlar bizə zəncinin öyrənilməsi ilə bağlı müəyyən çıxarışlar etməyə imkan verir. Hər on min nəfərdən yalnız bir zənci onun irqinin düşündüyünü və hiss etdiyini və dünyanın düşüncəsində əhəmiyyətsiz bir amilə çevrilməməsi üçün cəhd və bacardıqlarını ortaya qoymaq səyində maraqlıdır. Ancaq adət-ənənələrə və təhsilə görə, zəncilərin böyük əksəriyyəti digər irqlərin tarixi və statusu ilə maraqlanır və bu bilikləri təbliğ etmək üçün hər il milyonlar xərcləyirlər. Bu məbləğlə yanaşı, təbii ki, zənci olmamağa çalışan cihazlar üçün ödənilən böyük məbləğ də nəzərə alınmalıdır. Karter Qodvin Vudson
 • XXI əsrin savadsızları oxumağı və yazmağı bacarmayanlar deyil, öyrənməyi, bildiklərini bir kənara qoymağı və yenidən öyrənməyi bacarmayan kəslərdir. Olvin Toffler, yazıçı, futurist
 • Kim ki, başqalarını öyrədir, o həm də özü təhsil alır, təkcə ona görə yox ki, təkrar etməklə öz biliyini möhkəmləndirir, həm də ona görə ki, fənni daha dərindən öyrənmək imkanı əldə edir. Yan Komenski
 • Kişilər və qadınlar yaşadıqları cəmiyyətin düşüncələri və ədəb-ərkanı ilə böyük dərəcədə təhsil almalıdırlar. Меrі Volstonkraft
 • Kitab nəşri hər bir ölkənin, hər bir xalqın mədəniyyətində, ümumiyyətlə, mənəvi, ictimai həyatında çox görkəmli yer tutur. Hər birimiz ilk növbədə ancaq kitab vasitəsilə təhsil almış, elmlərə yiyələnmiş, həyatda yaşamağa, fəaliyyət göstərməyə hazırlaşmışıq. Ona görə də, hər birimiz kitablara borcluyuq. Həm kitabları yazıb-yaratmaq, həm də onları nəşr etmək əsas vəzifələrimizdən biridir. Heydər Əliyev
 • Komandanı olmayan zəif ordu, praktikada tətbiq edilməyən təhsil, eləcə də savadsız bir insanın başlanğıcı və ərsiz qadının həyatı uğursuzluğa məhkumdur. Çanakya
 • Konfutsi Çin tarixində ilk böyük müəllim idi. O, bilik yaymaq üçün yeni bir yol açaraq sadə insanlara ilk təlimat verdi. Bunun təhsil tarixi üçün böyük əhəmiyyəti vardı. Men-Tszı
 • Kor-koranə təhsil institutlarına inanmayın. Onlar təhsil planları qurarkən, sistem köhnəlir və bəzən parçalanmağa çatır. Təqib etmək əvəzinə, liderlik edərək insanların hörmətini qazanın və öyrənin. Culian Smit
 • Qadın üçün təhsil dəbdəbə, cazibədarlıq zərurətdir. Delfina Jirarden
 • Qadınların qarşısında duran birinci vəzifə bütün ölkələrdə kişilərlə tam hüquq və bərabər təhsildə təkid etməkdir; təfəkkür qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə var gücü ilə çalışmaq və hər şeydən əvvəl bütünlüklə insanlara söykənmədən öz ayaqları üzərində dayanmağı öyrənməkdir. Qərbdə indi qadınların istifadə edə biləcəyi bir çox sahələr var və onların kifayət qədər uğurlu olduğunu etiraf etmək lazımdır... Helena İvanovna Roeriç
 • Qəhrəmanlıq, nə olursa olsun, cismin deyil, ruhun səyidir və buna görə də qəhrəmanın sevgisi yalnız ruhda güclü ola bilər. Burada cismani göz kəsilməyəcək, mənəvi gözə ehtiyac var və bu mənəvi gözün açılması yalnız az və ya çox adi bir təhsillə edilə bilər, başqa heç nə. İlya Çavçavadze
 • Qərb yarımkürəsindəki zənci problemi çox çirkin bir hekayədir, ağ adamı ciddi şəkildə cəlb edir və aşkar bir rüsvayçılıq yaradır. İki əsrdən çox əvvəl Birləşmiş Ştatlara və Qərbi Hindistana gətirilən və köləliyə məcbur edilən zəncinin heç vaxt ədalətli sövdələşməsi və ya real fürsəti olmayıb. Birləşmiş Ştatların konstitusiyasına əsasən, bütün kişilər azad və bərabər sayılırlar; zənci isə, xüsusilə cənub ştatlarında azad və bərabər deyil. Qərbi Hindistandakı vəziyyət, şəraitin bir qədər yaxşı olduğu, lakin imkan bərabərliyinin və irqi ayrı-seçkiliyin hələ də olmadığı şimal əyalətlərindəki vəziyyətə daha çox bənzəyir. Cənub ştatlarında zəncilərlə rəftar ölkəyə ləkədir; orada əsas mübarizə zəncini ardıcıl olaraq aşağı səviyyədə saxlamaqdır, onun təhsil və imkan bərabərliyindən imtina etməkdir, onun həyat səviyyəsini mümkün olan ən aşağı səviyyədə və ağdərililərdən xeyli aşağı saxlamaqdır, onun siyasi tanınmasından imtina etməkdir. Bütün kişilərin səsvermə hüququna malik olduğu bu demokratik ölkədə zəncilərə göstərilən bu münasibət onların konstitusiya imtiyazından istifadə etməsinə mane oldu. Şimal ştatlarında bu şərtlər eyni dərəcədə mövcud deyil, lakin zənci davamlı olaraq ayrı-seçkiliyə məruz qalır, bərabər imkanlardan məhrum olur və hər bir imtiyaz üçün mübarizə aparmalı olur. Alisa Beyli
 • Qul üçün azadlıq necədirsə, təhsil proletariat üçün odur: azadlıq bədəni azad edir, təhsil ağlı azad edir. Emil de Jirarden
 • Məktəb, maarif, təhsil işi ilə həmişə sıx bağlı olmuşam... Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursa-olsun kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim prinsipial mövqeyimdir... Heydər Əliyev
 • Məktəb təhsilin sonu yox, başlanğıcıdır. Lord Broham
 • Mən alman müəllimlərimdən və filosoflarımdan çox şey əldə etmişəm və bu borcumu ürəkdən etiraf edirəm, lakin bu o demək deyil ki, başqaları mənim ideyalarımın böyüməsinə töhfə verməyib. Hindistan, İsveçrə, İngilis və Amerika müəllimlərinin və təhsil filosoflarının düşüncələrindən təxminən eyni şəkildə təsirlənmişəm. Mən həmişə həqiqəti və mülahizəni itirdiyim əmlak kimi qəbul edirəm və onu haradan tapsam götürürəm. Zakir Hüseyn
 • Mən Hindistan Konstitusiyasına sadiq qalacağıma söz vermişəm ...bu, ölkə tarixində ilk dəfə müstəqil vətəndaşlar tərəfindən qəbul edilmiş yeni dövlətin konstitusiyasıdır. Bizim dövlətimiz gənc və yeni dövlətdir, baxmayaraq ki, o, əsrlər boyu başqa icmaların köməyi və əməkdaşlığı və özünəməxsus üslubu ilə əbədi, daimi dəyərlərə nail olmağa çalışan qədim birliyi təmsil edir... Bizim keçmişimiz nə statik, nə də ölüdür. Əksinə, canlı və dinamik bir varlıqdır. Bu, bizim bu günümüzə təsir edir və gələcəyimizi qurmaqda bizə kömək edir... Mən bunu aydın şəkildə dərk edirəm ki, təhsil keçmişimizin yenilənməsində mühüm rol oynamalıdır. Mən təhsilin həqiqətinə qətiyyətlə yanaşırammilli məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün real vasitədir. Xalqın əsas xüsusiyyətləri onun tərbiyə planları ilə müəyyən edilir. Zakir Hüseyn
 • Mən təhsil alacam və özümü hazırlayacam və bir gün mənim şansım gələcək. Avraam Linkoln
 • Mən təhsilin milli məqsədin əsas aləti olduğunu və onun təhsilinin keyfiyyətinin millətin keyfiyyəti ilə ayrılmaz şəkildə əlaqəli olduğunu müdafiə edirəm.Zakir Hüseyn
 • Mənim oxumağıma yeganə əngəl təhsil almağımdır. Albert Eynşteyn
 • Mənim üçün təhsil insanları bol-bol yaşamağa ruhlandırmaq, həyata gördükləri kimi başlamaq və onu daha yaxşı etmək üçün öyrənmək deməkdir. Karter Qodvin Vudson
 • Min illərdir ki, bəşəriyyət xoşbəxt gələcəyə doğru yol gedir. Bu yolda təhsil müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Ağı qaradan, doğrunu yalandan, yaxşını pisdən, dostu düşməndən, xeyri şərdən ayırmaq üçün təhsil əvəzsiz vasitədir. Təhsilin bu unikal keyfiyyəti bir çox dövlətlər üçün dərk olunmuş həqiqətdir. Bu səbəbdən də bu ölkələrdə təhsilin bütün xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Sadə dillə desək, belə dövlətlərdə təhsil "pulsuzdur". Şahlar Əsgərov
 • Musiqi ruhun etik tərəfinə müəyyən təsir göstərə bilər; və musiqinin belə xüsusiyyətləri olduğu üçün, açıqca, gənclər üçün təhsil mövzuları sırasına daxil edilməlidir. Aristotel
 • Müasir insanın probleminin yarısı onun xarici dilləri başa düşmək və əcnəbiləri səhv başa düşmək üçün təhsil almasıdır. Gilbert Çesterton
 • Mütənasiblik, gözəllik və sağlamlıq üçün yalnız elm və sənət sahəsində təhsil deyil, ömür boyu fiziki məşqlər və gimnastika da lazımdır. Hippokrat
 • Nəhayət, təhsil öz həqiqi mənasında həqiqət axtarışıdır. Bu, bilik və maarifləndirmə yolu ilə sonsuz bir səyahətdir. Abdul Kalam
 • Nümunələrdən deyil, yalnız istək və tövsiyələrdən ibarət olan təhsil zəif təhsildir. Yan Komenski
 • Orta zənci ümidsiz olmaq üçün kifayət qədər yanlış təhsil almamışdır. Ağıllarımız seqreqasiyanı öldürmək üçün seqreqasiyadan istifadə etmək üçün kifayət qədər inkişaf etməlidir və beləliklə, “İnsanın qəzəbi səni tərifləyəcək” qədim və eyni zamanda müasir peyğəmbərliyi həyata keçirməlidir. Gettodakı zənci onu gettoya itələyən əllə əbədi olaraq qidalanmalıdırsa, o, gettodan çıxmaq üçün heç vaxt kifayət qədər güclü olmayacaq. Deməli, gettoda zənci liderliyinin bu fərziyyəsi din, təhsil və sosial yüksəlişlə məhdudlaşmamalıdır; o, həyatda bunları mümkün edən əsas qüvvələrlə məşğul olmalıdır. Zəncilər ərazisi tamamilə xaricdən dəstəklənən bir rayon olaraq davam edərsə, oradakı bacarıqsız sakinlər layiq olacaqlar və yalnız onların acınacaqlı vəziyyətində bəzən onlara nəzər salanların nifrətini alacaqlar. Karter Qodvin Vudson
 • Ölkəni inkişaf etdirib irəli aparan elm və təhsildir. Otto fon Bismark
 • Öz bədbəxtliyinə görə başqalarını ittiham etmək təhsilsizliyin əlamətidir. Özünü ittiham etmək onun təhsilinin başladığını göstərir. Nə özünü, nə də başqalarını ittiham etmək onun təhsilinin tam olduğunu göstərmir. Epiktet
 • Planınız 1 illikdirsə - düyü əkin, 10 illikdirsə - ağac əkin, 100 illikdirsə - insanlara təhsil verin. Çin atalar sözləri
 • Rəhbər tаbеliyindəkilərin təhsil və təcrübə qаzаnmаq hеsаbınа dаim kаmilləşməsinə nаil оlmаlıdır. Atilla
 • Ruhi tərbiyə olmadan istənilən təhsil fayda yox, zərər verəcək. Mahatma Qandi
 • Sadəcə bilik vermək təhsil deyil. Hər şeydən əvvəl zəhmət insanı özü üçün düşünməyə və hərəkət etməyə məcbur etməlidir. Karter Qodvin Vudson
 • Sakit şəkildə və ya özünə inamını itirmədən demək olar ki, təhsil hər şeyi dinləmək qabiliyyətidir. Robert Li Frost
 • Siyasət, xüsusən də ölkəmizdə birdən-birə daşqın və tez çəkilən dağ çayına bənzəyir, maarifçilik işləri isə təkcə mussonda deyil, yayda dağların könlünü əridərək axar. Siyasət milli varlığın möhkəmləndirilməsi ilə məşğuldur və təbiətcə səbirsizdir, təhsil sosial ideallara həsr olunur, mahiyyət etibarilə patentlidir. Ona görə də təhsil ağa, siyasət isə onun xidmətçisidir. Zakir Hüseyn
 • Sosial fəaliyyət olmadan təhsil birtərəfli dəyərdir, çünki onun həqiqi güc potensialı yoxdur. Təhsilsiz sosial fəaliyyət saf enerjinin zəif ifadəsidir. Tərbiyəli düşüncədən xəbərsiz əməllər yanlış istiqamətlərə yönələ bilər. Biz hərəkətə keçəndə və düşmənlərimizlə qarşılaşanda onlar kimi biliklə silahlanmalıyıq. Siyasətlərimizin altında dərin təhlil gücü olmalıdır ki, opponentlərimizin ağıllı zərifliklərinə meydan oxuya bilək. Martin Lüter Kinq
 • Sosial fərqlər qismən maddi vəziyyətə, qismən təhsilə əsaslanır, lakin özünü əsasən danışıq tərzində göstərir. Marqaret Kent
 
Təhsil bizim yeganə siyasi təhlükəsizliyimizdir. Bu gəminin xaricində hər şey daşqındır.
 
Təhsilin məqsədlərindən biri də həyatın dəyərini öyrətmək olmalıdır.Abraham Maslau
 • Tanrı bilir ki, bu gün dünyada sizi ruhdan salmaq üçün çoxlu pis xəbərlər var, amma baş verən böyük bir hadisə məni gələcəyə dair inanılmaz dərəcədə ümidli edir və bu, qlobal onlayn ali təhsildə yeni başlayan inqilabdır. Tomas Fridman
 • Tanrısız yəhudini təsəvvürə gətirmək mümkün deyil, hətta mən təhsil görmüş yəhudilərin də ateist (dinsiz) ola biləcəyinə inanmıram. Fyodor Dostoyevski
 • Təcrübə məktəbində təhsil haqqı yüksəkdir; amma ağılsızlara bir şey öyrədə bilən başqa bir məktəb də yoxdur. Conatan Svift
 • Təəssübkeşlik cəhalətin, xəstə ağılların xəstəliyidir; azad və canlının həvəsi. Təhsil və sərbəst müzakirə hər ikisinin panzehiridir. Qədərimiz cəhalət və barbarlığın qayıdışına qarşı bir maneə olmaqdır. Qoca Avropa bacardıqca bizim çiyinlərimizə söykənməli və keşişlərin və padşahların rahib çəpərləri altında bizim yanımızda gəzməli olacaq. Cənub qitəsi bizim nişanımıza çatanda biz necə bir Kolossus olacağıq! O, dünyanın ağıl və azadlığı uğrunda mitinq olaraq necə dayanacaq! Mən gələcəyin xəyallarını keçmişin tarixindən daha çox sevirəm. Gecəniz xeyrə. Xanım Adams və sizin yanımda olduğunuzu və əsrlərin və ölkələrin tərəqqisini və çətinliyini qeyd edərək həmişə xəyal edəcəm. Tomas Cefferson
 • Təhsil adadır, cəmiyyət isə dərya. Onların havası bir-birinə uyğun olmalıdır. Bu gün müsbət insan keyfiyyətləri formalaşdırmağın kökündə xeyirxah fikir, xeyirxah söz və xeyirxah əməl dayanır. Əjdər Ağayev
 • Təhsil ağa, siyasət isə onun xidmətçisidir. Elm və texnika ilə olduğu kimi əxlaqla da gücü birləşdirmək lazımdır. Zakir Hüseyn
 • Təhsil alın ki, cahilləri idarə edəsiz, təhsil almasaz əksi olacaq, cahillərin əlinə baxmalı olacaqsız. Cəlil Məmmədquluzadə
 • Təhsil almaq ən yaxşı pensiya təminatıdır. Aristotel
 • Təhsil azadlığa aparar. Alman atalar sözləri
 • Təhsil bilikdən istifadə sənətinin mənimsənilməsidir. Alfred Norz Vaythed
 • Təhsil, bir qığılcımla atəşi yandırmaqdır, boş bir qabı doldurmaq deyil. Sokrat
 • Təhsil bir insanı müstəqil bir varlığa, yəni iradəsi olan bir varlığa çevirməyi hədəfləyir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Təhsil bir tədris prosesidir, başlanğıcda uşağa danışmağa, sonunda isə susmağa öyrədilir. Leonard Levinson
 • Təhsil, bir uşağa xüsusi qabiliyyətlərinin fərqinə çatması üçün kömək etməkdir. Erix Fromm
 • Təhsil bizim yeganə siyasi təhlükəsizliyimizdir. Bu gəminin xaricində hər şey daşqındır. Horeys Mann
 • Təhsil dünyanı dəyişdirmək üçün istifadə edə biləcəyiniz ən güclü silahdır. Nelson Mandela
 • Təhsil elə bir sənətdir ki, onun tətbiqi bir çox nəsillər tərəfindən təkmilləşdirilməlidir. İmmanuel Kant
 • Təhsil, əksəriyyətin aldığı, çoxunun ötürdüyü və bir neçəsinin sahib olduğu bir şeydir. Karl Kraus
 • Təhsil əsəblərinizi və özünə inamınızı itirmədən demək olar ki, hər şeyi dinləmək bacarığıdır. Robert Li Frost
 • Təhsil görmüş ağlın işarəti, hər hansı bir düşüncəyə onu qəbul etmədən əvvəl açıq olmasıdır. Aristotel
 • Təhsil gözəl şeydir, ancaq bunu da vaxtaşırı xatırlamaq yaxşı olardı ki, bəzən öyrənilməsi vacib olan şey, heç vaxt öyrədilmir. Oskar Uayld
 • Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz. Heydər Əliyev
 • Təhsil hər hansı bir həyat situasiyasında düzgün hərəkət etmək bacarığıdır. Con Hibben.
 • Təhsil həyata hazırlıq deyil; təhsil həyatın özüdür. Con Dyui, filosof
 • Təhsil həyatı çox dəyişmir. Sadəcə problemi daha yüksək səviyyəyə qaldırır. Robert Li Frost
 • Təhsil həyatınızda da qazanan və məğlub olanlarla qarşılaşdınız. Gerçək həyatdakı qarşılaşmalar belə olmayacaq. Bəzi məktəblərdə dərsini keçməsi üçün sinifdə qalan şagirdə dəfələrlə yeni fürsətlər verilir. Ancaq gerçək həyatda vəziyyət bu qədər sadə deyil. Bil Geyts
 • Təhsil xoşbəxtlikdə zinət, bədbəxtlikdə sığınacaqdır. Aristotel
 • Təhsil xəzinədir, əmək onun açarı. Seyid Əzim Şirvani
 • Təhsil iqtisadiyyatdan yox, iqtisadiyyat təhsildən asılı olmalıdır. Şahlar Əsgərov
 • Təhsil, insanın məktəbdə öyrəndiyi hər şeyi unutduğunda geriyə qalandır. Albert Eynşteyn
 • Təhsil işçiləri tələbələr arasında araşdırma, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq və əxlaqi liderlik ruhu bacarıqlarını inkişaf etdirməli və onlara nümunə olmalıdır. Abdul Kalam
 • Təhsil, qabiliyyəti inkişaf etdirir, amma onu yaratmır. Volter
 • Təhsil qədər bir xalqın çiçəklənməsinə, güdrətli və xoşbəxt olmasına töhvə verə biləcək başqa heç nə ola bilməz. Tomas Cefferson
 • Təhsil qocalığın ən yaxşı təminatıdır. Aristotel
 • Təhsil mentalitetləri dəyişdirmək və fərqlilikləri aşmaq üçün güclü silahdır, idman isə ilham mənbəyi, özünü üstələmək, tolerantlıq və gənclərə hörməti öyrətməkdir. Bu iki ünsür daha ədalətli və qardaş cəmiyyətin yaradılmasına töhfə verir. Nelson Mandela
 • Təhsil millətin gələcəyidir. Heydər Əliyev
 • Təhsil müqəddəs cihaddır. Məhəmməd
 • Təhsil, necə böyüməyi öyrənmək, hansı istiqamətdə böyüməyi öyrənmək, nəyin yaxşı ilə nəyin pis olduğunu öyrənmək, nəyi seçməyi və hansını seçməyi öyrənmək üçündür. Abraham Maslau
 • Təhsil nəinki bilik öyrədir, ötürür, həm də düşüncəni kamilləşdirir. Şahlar Əsgərov
 • Təhsil sahəsində aktiv işlər getməkdədir, bu hamının gözü gabağındadır. Əvəz Ələkbərov
 • Təhsil, sakitliyinizi və özünə inamınızı itirmədən hər şeyi dinləmək bacarığıdır. Robert Li Frost
 • Təhsil sistemi həm Avropada, həm də Amerikada köhnəlmiş bir proses kimi inkişaf etmişdir, hətta ağdərili insanın ehtiyacları vəziyyətində belə, damğasını vurmur. Ağ adam ondan yapışmaq istəyirsə, qoy etsin; lakin zənci bacardığı qədər öz proqramı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Müasir təhsil adlanan şey bütün qüsurları ilə birlikdə başqalarına zəncilərdən qat-qat çox xeyir verir, çünki o, zəif xalqları əsarət altına alan və zülm edənlərin ehtiyaclarına uyğun olaraq işlənib hazırlanmışdır. Məsələn, təhsil sistemimizdən yaranan fəlsəfə və etika köləliyi, peonajı (Istismar forması), seqreqasiyanı və linççiliyi əsaslandırıb. Zalımın istismar etmək, əlil etmək və məzlumu öldürmək hüququ var. Gündəlik belə bir güclü dinin əqidəsində təhsil alan zəncilər zəiflərin statusunu ilahi təyinat kimi qəbul etdilər və nominal azadlıqlarının son üç nəsli ərzində bunu dəyişmək üçün praktiki olaraq heç nə etmədilər. Karter Qodvin Vudson
 • Təhsil şəxsi inkişafın böyük mühərrikidir. Məhz təhsillə fermerin qızı həkim, mədənçi oğlu mədən rəisi və ya fermer oğlu böyük bir xalqın prezidenti ola bilər. Nelson Mandela
 • Təhsil təkcə Allahın hədiyyəsi deyil, insanın təbii halıdır, onu bütün varlıqlardan fərqləndirir. Amma əgər bu ada layiq olmayan insanlar mütləq şəkildə öz gedəcəkləri yerdən – mübarək həyatdan uzaqlaşsalar, o zaman heç doğulmasalar, daha doğrusu, insan kimi yox, dünyaya gəlsələr yaxşı olar. lal heyvan kimi heç insan tərbiyəsi olmayan belə insanlar kimi doğulmaq əsl insanlığa yüksəlməz. Yan Komenski
 • Təhsil təkcə oxumaq deyil. Oxuduqlarınızı düşünmək bacarığıdır. Karl Hilti
 • Təhsil uşağa hörmət etmək deməkdir. Uşaqlar Tanrının ən qiymətli hədiyyəsidir - heç bir şeylə müqayisə olunmayan ləl-cəvahiratdır. Yan Komenski
 • Təhsil üç şeyə ehtiyac duyur: istedad, elm, idman. Aristotel
 • Təhsil və qılınc bir millətin gəncləşməsi və azad olması üçün iki vasitədir. Cüzeppe Madzini
 • Təhsildə ən böyük çətinlik ideyalardan təcrübə əldə etməkdir. Corc Santayana
 • Təhsildə son deyə bir şey yoxdur. Bir kitabı oxuyub bitirməklə və yaxud imtahandan keçməklə bitmir təhsil. İnsan bütün həyatı boyu - doğulandan ölənə qədər, öyrənir. Jiddu Krishnamurti
 • Təhsilə can atarkən qadın yadda saxlamalıdır ki, bütün təhsil sistemləri yalnız yüksək bilik və mədəniyyətin inkişafı üçün vasitədir. Əsl düşüncə mədəniyyətini ruh və qəlb mədəniyyəti inkişaf etdirir. Yalnız belə birləşmə o böyük sintezi verir ki, onsuz insan həyatının kosmik təkamülündə həqiqi əzəmətini, müxtəlifliyini və mürəkkəbliyini dərk etmək mümkün deyil . Buna görə də, biliyə can atarkən, qadın İşıq Mənbəsini və Ruhun Rəhbərlərini - həqiqətən, bəşəriyyət şüurunu yaradan o böyük Ağılları xatırlasın. Bu Mənbəyə, Sintezin bu aparıcı Prinsipinə yaxınlaşmaqla, bəşəriyyət həqiqi təkamülün yolunu tapacaqdır. Helena İvanovna Roeriç
 • Təhsilə tələbat hər bir insanda vardır. Nəfəs almaq üçün havanı sevən və axtaran xalq təhsili də sevir və axtarır. Lev Tolstoy
 • Təhsilin ali məqsədi savadlı, bilikli şəxsiyyətlər yox, kamil insan yetişdirmək olmalıdır. [Şahlar Əsgərov]]
 • Təhsilin demokratikləşdirilməsi ideyasının əsasını, xalqın ədəbiyyatını, tarixini, mədəniyyətini dərindən öyrəmək və bu biliklərin dünya mədəniyyətinə körpü salmaq təşkil edir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Təhsilin edə bilməyəcəyi heç bir şey yoxdur. Heç bir şey onun təsir sahəsinin xaricində qala bilməz. Pis əxlaqları yaxşıya çevirə bilər; pis qanunları yuyar və yerinə yenilərini qoyar; insanları mələklər səviyyəsinə çıxara bilər. Mark Tven
 • Təhsilin insan üçün ən böyük səadət olmasını sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Təhsilsiz insanlar həm kobud, həm kasıb, həm də bədbəxtdirlər.[4] Nikolay Çernışevski
 • Təhsilin kökləri acı, meyvələri şirindir. Aristotel
 • Təhsilin mahiyyəti onun dini olmasıdır. Namaz qıl, dini təhsil nədir? Dini təhsil vəzifə və ehtiram aşılayan bir tərbiyədir. Vəzifə hadisələrin gedişatına potensial nəzarətimizdən irəli gəlir. Əldə edilə bilən bilik məsələni dəyişdirə bildiyi yerdə, cəhalət pislik günahına malikdir. Və ehtiramın əsası bu qavrayışdır ki, indiki zaman öz daxilində varlığın tam cəmini, geriyə və irəliyə, zamanın bütün amplitudasını, yəni əbədiyyəti saxlayır. Alfred Norz Vaythed
 • Təhsilin məqsədi bacarıqlı, savadlı yaxşı insan yetişdirməkdir... İşıqlı insanı müəllimlər yarada bilər. Abdul Kalam
 • Təhsilin məqsədi elə budur – hər şeydən zövqü-səfa yaratmaq. Lev Tolstoy
 • Təhsilin məqsədlərindən biri də həyatın dəyərini öyrətmək olmalıdır. Abraham Maslau
 • Təhsilin özündə aparılan islahatlar çox vacibdir ... Mənim sizə tövsiyəm ondan ibarət olar ki, islahatları düşünülmüş qaydada apa­rasınız, formalizmə yol verməyəsiniz, Azərbaycanın milli ənənələrinin üstündən keçməyəsiniz. Bunlar, həqiqətən, həm Azərbaycan təhsilini dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təhsili səviyyəsinə ardıcıl surətdə çatdırsın, həm də burada səhvlər buraxılmasın, mövcud yaxşı işlər pozulmasın. Heydər Əliyev/Təhsil
 • Təhsilin sonu yoxdur. Kitab oxumaq, imtahan vermək və təhsillə bitirmək deyil. Doğulduğunuz andan öldüyünüz ana qədər bütün həyat bir öyrənmə prosesidir. Jiddu Krishnamurti
 • Təhsilin və intizamın çatışmamazlığı qüsurların yaranmasına səbəb olur. Öyrədilməmiş, intizamsız, savadsız adam öz qüsurlarındakı pisliyi görə bilməz. Çanakya
 • Təhsilin yüksəlməsi həm mədəniyyətin, həm də insanların rifahının yüksəlməsi deməkdir. Abdulbari Gözəl
 • Təhsilli insanlar əvvəlcə ədalətə dəyər verər. Təhsilli insanlar ədalət olmadan cəsarət sahibi olarsa üsyankar olarlar. Kiçik insanlar ədalət olmadan cəsarət sahibi olarsa quldur olarlar. Konfutsi
 • Təhsilsiz insan, cilasız aynaya bənzər. Alman atalar sözləri
 • Tələbənin həyatının məqsədi hər hansı illüziya və ya qərəzləri aradan qaldırmaq və pis vərdişlərdən əl çəkmək olmalıdır. O, savadsız qardaşları arasında təhsili təbliğ etməli və təhsilin təbliğini öz təhsilinin bir hissəsi hesab etməlidir və onun vəzifəsidir. O, elm xatirinə elm əldə etməlidir və həyatın ehtiyaclarından qafil olmamalıdır. Zakir Hüseyn
 • Tərbiyə – nəfslə, təhsil – biliklə bağlıdır. İnsan yetkinləşdikcə bu iki proses bir-birini tamamlayır. Viktor Hüqo
 • Universitet! desək, hərdən adama elə gəlir ki, müasir universitetlərin vəzifələri yalnız təhsil haqlarını yığmaqdan və bunun müqabilində təhsil almaq haqqında diplom vermək təlabatından ibarətdir.Təəsüflər olsun ki, tələbənin – müasir dövrdə əsas aparıcı qüvvə olmasını çox adam başa düşmür. Anna Bartkulaşvili
 • Unutmamalıyıq ki, zəka kifayət deyil. Zəka və xarakter - əsl təhsilin məqsədi budur. Tam təhsil insana təkcə konsentrasiya gücü deyil, həm də diqqəti cəmləmək üçün layiqli məqsədlər verir. Beləliklə, geniş təhsil bir insana təkcə irq haqqında toplanmış bilikləri deyil, həm də sosial həyatda toplanmış təcrübəni ötürəcəkdir. Diqqətli olmasaq, kolleclərimiz əxlaqsız hərəkətlərlə yeyilən bir qrup yaxın fikirli, elmdən kənar, məntiqsiz təbliğatçılar yetişdirəcək. Ehtiyatlı olun, qardaşlar! Ehtiyatlı olun, müəllimlər! Martin Lüter Kinq
 • Uşaqlarım məndən soruşanda ki, nəyi öyrənsələr yaxşıdır, mən həmişə deyirəm ki, humanitar elmlər sahəsində mükəmməl təhsil almaq lazımdır. Mən tarixin öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət versəm də, şəxsən mənim ünün uşaqlarımın ABŞ-da Vətəndaş müharibəsi döyüşlərinin bütün yerlərini və tarixlərini yadda saxlayıb-saxlamadıqlarının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, onlar mükəmməl şəkildə şifahi və yazılı nitqə yiyələnsinlər. Li Jakkoka
 • Uşağın təhsilini öz biliklərinizlə məhdudlaşdırmayın, çünki o, başqa bir zamanda doğulub. Rabindranat Taqor
 • Ümumi təhsil bu günün ən iyrənc pisliklərinin qarşısını almaq üçün ən yaxşı yoldur. Raterford Heys
 • Veriləcək heç bir şey təhsil qədər əhəmiyyətli və dəyərli deyildir. Abdulbari Gözəl
 • Yaradıcılıq gələcəkdə uğurun açarıdır və ibtidai təhsil odur ki, müəllimlər uşaqlara o səviyyədə yaradıcılıq gətirə bilirlər. Abdul Kalam
 • Zəka və təhsil arasındakı fərq, zəkanın daha yaxşı bir həyat təmin etməsidir. Çarlz Katterinq
 • Ziyalı olmaq dəbə uyğun paltar, papaq geyinmək demək deyil. Ziyalılar xalqın beynidir. Xalqımız sizi yaxşı təhsil aldıqdan sonra yüksək gəlir əldə edib, gecələr əylənəsiniz deyə o mövqeyə gətirməyib. Belələri həqiqi ziyalı ola bilməzlər. Onlar korlanmışlar. Təhsil alanların hamısı milli düşüncəni inkişaf etdirməyə, milli ruhu oyandırmağa, milli iradəni gücləndirməyə məcburdurlar. Kəndlilərə, işçilərə, xalqın aşağı təbəqələrinə daha yaxşı mövqeyə necə yüksəlmək lazım olduğunu öyrədin! Xalqımıza var olmağın dəyərini bilməyi və qorumağı öyrədin. Qıraq torpaqlarımızda hər kəndlinin, hər işçinin insan kimi daha sağlam, daaha xoşbəxt, daha ağıllı bir həyat yaşaya bilmək imkanlarını izah edin!
Xalqımıza necə çalışmaq lazım olduğunu öyrədin! Az xərclə daha möhkəm yaşayış binalarını necə inşa etməyi göstərin! Özlərinin və uşaqlarının necə qoruna biləcəklərini öyrədin! Xoşbəxt bir ailə həyatını necə qurmaq lazım olduğunu, qadının kişiyə, kişinin qadına necə davranmalı və uşaqlarını necə tərbiyə etməli olduqlarını başa salın.
Xalqımıza hər işi vaxtında görmək, nizamlı və intizamlı olmaq vərdişini aşılayın! Özlərinin və başqalarının hüquqlarına hörmətlə yanaşmağı öyrədin! Bütün bu işlərdə özünüz şəxsən hər kəsə nümunə olun! Özünüzə və xalqa yol göstərin!
Bütün Suomini böyük bir ailə kimi qəbul edin. Bütün ölkəyə də elə o gözlə baxın. Unutmayın ki, ən yoxsul kömürçü, satıcı, qulluqçu və dul qadın və eyni zamanda da hamısı birlikdə fin xalqını təşkil edir. Onlar sizin qardaşlarınız, həmvətənlərinizdir. Onlara təhsil vermək, onları mədəni, sivilizasiyada daha qədim olan millətlərin sırasına daxil etmək sizin vəzifələrinizdir.
Unutmayın ki, xalqın cəhaləti, kobudluğu, içki düşkünü olması, xəstəliyi, səfaləti, əxlaqsızlığı və ümumiyyətlə bütün mənfi xüsusiyyətləri sizin utancınız və günahınızdır. [5] Yohan Vilhelm Snelman

Həmçinin bax

redaktə

Heydər Əliyev/Təhsil

İstinadlar

redaktə
 1. Təhsil tariximizin qara ləkələri, 1-ci kitab, Bakı, “Qanun”, 2010. 400 səh., səh. 286
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.106
 3. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.287
 4. Heydər Hüseynov. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikrin tarixindən. Bakı, 2007, səh.71
 5. Qriqoriy Petrov. Ağ zanbaqlar ölkəsi. Bakı, 2017, səh.20-21

Mənbə

redaktə
 • Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014.