A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Başqasının fikrinə hörmət etmək, ondan faydalı bir şey götürmək qabliyyəti hər bir adama lazımdır. Heydər Əliyev
 • Bəşər övladına güclü məhəbbət qanunda və hökumətdə vaxtında dəyişiklik etmək istəyən ehtiraslı personajlar yaradır. Onları faydalı və davamlı etmək üçün, onlar hər bir torpağın böyüməsi olmalıdır və millətin artan anlayışının tədricən bəhrəsi, kilsəni çiləmə deyil, zamanın keçməsi qeyri-təbii olaraq məcbur edilir. Меrі Volstonkraft
 • Bəzən həqiqəti söyləmək faydalıdır, bəzən isə yox. Teodor Drayzer
 • Biabırçı şey heç vaxt faydalı ola bilməz. Mark Tulli Siseron
 • Bilik həyatda faydalı olmaq naminə qazanılmalıdır. Frensis Bekon
 • Bir insan Afrikanın ritmini tutduqda, onun bütün qitənin musiqisində təkrarlandığını görür. Heyvanlardan öyrəndiklərim yerli insanlarla ünsiyyətdə olarkən də faydalı oldu... Yerli afrikalılarla təmasda olduqdan sonra gündəlik həyatımın ritmini Afrika orkestrinin ritminə uyğunlaşdırdım. Karen Blixen
 • Bir qəssabın çörəyə, bir çörəkçinin də ətə ehtiyacı vardır. Bu səbəblə qəssabla çörəkçinin bir-birini sevməsi üçün məntiqli bir səbəb vardır. Hər ikisi də bir-birinə faydalı olar. Bertran Rassel
 • Bir millət üçün faydalı olan şey o millətin təbiətinə uyğun olandır. Platon
 • Bizdən sonrakı nəsillərə faydalı olacaq şəkildə yaşamadıqca və onlara bir az daha görüş, düşünmə, bir az daha çox cəsarət və əxlaq sağlamlığı bıraxmaıdqca həyatdan çəkilməyin. P. Pecaut
 • Bolşevizmlə mübarizə tədbirlərindən biri xalqda sağlam milli hisslərin oyadılmasıdır. Bu, Azərbaycan Respublikasının yaranmaqda olan gənc ordusu üçün xüsusilə zəruridir. Bizim yalnız tatarlarla (azərbaycanlılarla) komplektləşdirilən hərbi qüvvələrimiz öz xalqının dünya tarixinin səhifələrində çoxlu igidliklər yazmış, bütün Avropa xalqları tərəfindən xatırlanan və danışılan, ancaq özümüzün daha az bələd olduğumuz şərəfli hərbi keçmişini bilməlidirlər. Yüz ildən artıq davam edən Rusiya səltənətindən xilas olan türk (Azərbaycan) xalqına xatırladılmalıdır ki, biz heç də həmişə əsarət altında olmamışıq, həm də öz iradəmizi Avropa və Asiyaya diktə etmişik. Güman edirəm ki, türk (Azərbaycan) tarixinin bilicilərindən kiməsə xalqımızın bu günə qədərki mühüm hadisələrini özündə əks etdirən tarixi barədə kütləvi kitabçaları hazırlamağı və çap etdirməyi tapşırmaq çox faydalı olardı... Bizim ziyalılarımızın əsas vəzifələrindən biri orduya onun tarixi keçmişini tanıtmaqdır. Səməd bəy Mehmandarov
 • Böyük sual yarana bilər: Onsuz da qul olanlarla nə etmək lazımdır? Yaşlıları və zəifləri azad etmək ədalətsizlik və zülm olardı; yaxşı günlərinin zəhmətindən həzz alanlar saxlamalı və onlara insancasına davranmalıdırlar. Qalanlarına gəlincə, qanunverici orqanların köməyi ilə ehtiyatlı adamlar ustalar üçün nəyin mümkün olduğunu və onlar üçün ən yaxşısını təyin etsinlər. Ola bilsin ki, bəziləri onlara münasib icarə haqqı ilə torpaqlar verə, bəziləri isə hələ də onları öz işlərində işə götürərək, bunun üçün onlara müəyyən müavinət verə bilər; belə ki, hamının öz ixtiyarında olan bəzi mülkləri və zəhmətlərinin bəhrələri olsun və sənayeyə həvəsləndirilsin; ailə birlikdə yaşaya bilər və həmkarlar kimi mülki müdafiə və digər üstünlüklərlə nisbi sevgi və vəzifələri yerinə yetirməkdən təbii məmnuniyyətdən istifadə edə bilər. Ola bilsin ki, onlar nə vaxtsa sərhədlərdə faydalı baryer qəsəbələri yarada bilərlər. Beləliklə, onlar ictimai rifahla maraqlana və onun təşviqinə kömək edə bilərlər; Hər hansı düşmən indiki kimi təhlükəli olmaq əvəzinə, onlara daha yaxşı şərait vəd etsəydi. Pen Tomas
 • Bütün insanlar şeylərin səbəblərindən xəbərsiz olaraq doğulurlar və hamısının özləri üçün faydalı olanı axtarmaq istəkləri var. Bunun birinci nəticəsi budur ki, insanlar öz istəklərindən xəbərdar olduqları üçün özlərini azad hesab edirlər və onları tanımadıqları üçün onları bu istək və arzuya sövq edən səbəbləri yuxuda belə görmürlər. İkinci nəticə odur ki, insanlar hər şeyi bir məqsəd naminə, məhz can atdıqları mənfəət naminə edirlər. Buradan belə nəticə çıxır ki, onlar həmişə baş verənlərin yalnız son səbəblərini (causae finales) tapmağa çalışırlar və onlara göstərilən zaman sakitləşirlər, əlbəttə ki, əlavə şübhələr üçün heç bir əsas olmadan. Onları başqasından öyrənməyə imkanları yoxdursa, özlərinə üz tutub görməkdən başqa çarələri yoxdur. Belə hallarda özləri, adətən, hansı məqsədləri rəhbər tuturlar; beləliklə, onlar mütləq digərini özləri mühakimə edirlər. Bundan əlavə, onlar öz daxilində və xaricində faydalarının həyata keçirilməsinə böyük töhfə verən bir çox vasitə tapdıqları üçün, məsələn: görmə üçün gözlər, çeynəmək üçün dişlər, yemək üçün bitki və heyvanlar, işıqlandırma üçün günəş, balıqları bəsləmək üçün dəniz və s., deməli, onlar bütün təbii şeylərə öz mənfəətləri üçün vasitə kimi baxırlar. Onlar bilirlər ki, bu vasitələri özləri hazırlamırlar, özləri tapırlar və bu, onlara inanmağa əsas verir ki, bu vasitələri onların istifadəsi üçün hazırlayan başqa biri var. Əslində, əşyalara vasitə kimi baxaraq, bu şeylərin özlərini belə etdiyini düşünə bilməzdilər. Ancaq özlərinin adətən özləri üçün hazırladıqları vasitələrə bənzətməklə, gərək belə bir nəticəyə gəliblər ki, insan azadlığı bəxş edilmiş hansısa təbiət hökmdarı və ya hökmdarları var ki, onlar üçün hər şeyin qayğısına qalıb, hər şeyi onların istifadəsi üçün yaradıb. Bu hökmdarların xarakteri, heç vaxt bu barədə heç nə eşitmədikləri üçün, özləri mühakimə etməli oldular. Nəticə etibarı ilə onlar belə hesab edirdilər ki, Tanrılar hər şeyi insanların xeyrinə təşkil edir ki, insanlar onlara bağlansınlar və onlara ən yüksək ehtiramları bəxş etsinlər. Benedikt Spinoza
 • Bütün ölkələrdə fəzilət və qüsur, mənəvi xeyir və şər cəmiyyət üçün faydalı və ya ziyanlı olması ilə müəyyən edilir. Volter
 • Bütün rəqiblərinizi düşmən hesab etməyin. Tayfa daxilində və ondan kənarda digərləri ilə qarşıdurma da çox faydalı və dostcasına ola bilər. Atilla
 • Çox böyük ləyaqətlər insanı cəmiyyət üçün faydasız edir: bazara qızıl külçəsi ilə getmirlər, bazar üçün kağız pul, ələlxüsus da xırda pul lazımdır. Nikola Şamfor
 • Çox faydalı olsalar belə, tələsiklik və həddindən artıq hazırlıq nifrət ediləndir. Hippokrat
 • Çox oxuyan yox, faydalı kitablar oxuyan əsl alim ola bilər. Aristipp
 • Din heç vaxt bəşəriyyəti islah edə bilməz, çünki din köləlikdir. Azad olmaq, qorxu qalalarını və barrikadalarını tərk etmək, dik durmaq və gələcəyə təbəssümlə baxmaq daha yaxşıdır. Bəzən özünüzü səhlənkarlığa vermək, dalğa ilə, dünyanın kor gücü ilə sürünmək, düşünmək və xəyal etmək, nəfəs alma həyatın zəncirlərini və məhdudiyyətlərini unutmaq, məqsəd və obyekti unutmaq, istirahət etmək daha yaxşıdır. Beynin şəkil qalereyasında, keçmişin qucaqlarını və öpüşlərini bir daha hiss etmək, həyatın səhərini qaytarmaq, ölülərin formalarını və üzlərini yenidən görmək, gələcək illər üçün ədalətli şəkillər çəkmək, bütün Tanrıları unutmaq, onların vədləri və təhdidləri, damarlarınızda həyatın sevincli axını hiss etmək və döyüş musiqisini, qorxmaz ürəyinizin ritmik döyüntülərini eşitmək. Sonra özünüzü hər cür faydalı işlərə oyatmaq, düşüncə və əməllə beyninizdə ideala çatmaq, xülyalarınıza qanad vermək ki, onlar kimyaçı arılar kimi adi şeylərin alaq otlarında sənət nektarını tapsınlar. Faktlara öyrəşmiş və sabit gözlər, uzaqlarla indi birləşən incə telləri tapmaq, biliyi artırmaq, zəiflərdən yük götürmək, beyni inkişaf etdirmək, haqqı müdafiə etmək, ruha saray etmək - bu əsl dindir. Bu əsl ibadətdir. Robert Qrin İngersoll
 • Elə də əhəmiyyətli olmayan mövzular haqqında qərar verəndə baş verə biləcək bütün mənfi və müsbət halları nəzərdən keçirməyi həmişə faydalı hesab etmişəm. Ancaq iş və ya həyat yoldaşı seçimi kimi həyati məsələlərdə verilən qərarların daxilimizdən qeyri-şüuri şəkildə gəldiyinə inanıram. Məncə, həyatda bu cür vacib qərarlar verdiyimiz vaxt bizi yönləndirən qüvvə insan təbiəti üçün zəruri olan ən dərin ehtiyaclardan biridir. Ziqmund Freyd
 • Elm adamının Təbiəti öyrənməsi onun bəşəriyyət üçün faydalı olması üçün deyil, həqiqət naminə olmalıdır. Elmin faydalı sənətlərə tətbiqi ondan başqa qabiliyyətlər, başqa keyfiyyətlər, başqa alətlər tələb edir; və buna görə də deyirəm ki, öz tədqiqatlarının ardınca onların əməli tətbiqinə əməl edən elm adamı onun çağırışına yalançıdır. Praktik insan, elmi insanın tərk etdiyi işə başlamağa və onu maddi istəklərə və gündəlik həyatın istifadəsinə uyğunlaşdırmağa həmişə hazırdır. Lui Aqassis
 • Elm də çoxdur, lakin hamısı faydalı deyil. İsa
 • Elm faydanı göstərər, vicdanlı olmağın isə hər şeydən faydalı olduğunu sübut edər. Fyodor Dostoyevski
 • Elm öyrənərkən misallar qaydalardan daha faydalıdır. İsaak Nyuton
 • Elmi fantastika faydalı ola bilər - bu, təxəyyülü stimullaşdırır və gələcək qorxusunu aradan qaldırır. Ancaq elmi həqiqətlər daha gözəl ola bilər. Elmi fantastika, hətta qara dəlik kimi şeylərin olduğunu düşünmürdü. Stiven Hokinq
 • Eşqdə susmaq danışmaqdan faydalıdır. [[Yapon atalar sözləri]
 • Əgər çox danışmaq faydalı olsaydı Allah iki ağız, bir qulaq verərdi. Onun üçün, çox dinləyib az danışmaq lazımdır.. Şəms Təbrizi
 • Əgər ətrafındakılar özlərini itirib səni haqsız yerə ittiham etdikləri zaman sən soyuqqanlığını qoruya bilirsən, Əgər hər kəs səndən şübhələndiyi halda sən onların bu şübhələrini təmkin ilə qarşılaya bilir, fəqət şəxsinə olan inamını itirməzsən, Əgər gözləməyi bilir və gözləməkdən usanmazsan və ya barəndə yalanlar uydurub sənin ləkəməyini istədiklərində sən də yalan və iftiraya baş vurmazsan, yaxud sənə nifrət edənlərə sən də nifrət etməzsən, nə çox gözəl, nə də çox ağıllı görünməyə çalışmazsan, Əgər xəyal qura bilir, fəqət xəyallarının əsiri olmazsan, Əgər zəfər və faləkətlə üz-üzə gəldiyində bu iki saxtakarı eyni fərasətlə qarşılaya bilir, nə kibrlənir, nə də məyus olmazsan, Əgər doğru sözlərin hiyləgərlər tərəfindən təhrif edilib axmaqları aldadan bir tələ halına çevrilməsinə səbr edə bilirsən, yaxud ömrünü və gəncliyini adadığın şeylərin bir anda tənəzzülünü gördüyündə köhnə alətlərlə onları yenidən inşa edə bilirsən, Əgər cahillərlə ünsiyyət edərkən şəxsi xarakterini qoruya bilirsən və ya krallarla dostlaşdığında qürürlanıb mənliyini itirməzsən, Əgər hər kəsə dəyər verib, hörmət edib, fəqət həddən ziyadə güvənməzsən, Əgər bir daha geri dönməyəcək olan altmış saniyəni insanlığa faydalı işlərə sərf edə bilərsən, Məhz o vaxt dünya və içindəki hər şey sənindir, hətta sən o zaman iki adamsan. Redyard Kiplinq
 • Əgər məharətlə davranılsa, axmaq da, küt qayçı da faydalı ola bilər. Yapon atalar sözləri
 • Əgər mən bir düşmən kimi sizə çoxlu bədbəxtlik gətirmişəmsə, o zaman sizə faydalı dost ola bilərəm (Alkividin spartalılara müraciətindən). Fukidid
 • Əgər ölkəmə faydalı olacaq, digər ölkələri məhv edəcək bir şey bilsəm Şahzadəmə təklif etmərəm; Çünki mən öncə bir insanam, sonra bir Fransızam. Mən zəruri olaraq insan doğuldum və təsadüfən Fransız oldum. Şarl Lui Monteskyö
 • Ən etibarlı, ən faydalı, ən inandırıcı saxtakarlıq yalançı atatürkçülükdür. Çünki bu cinayət sayılmır. Saxta Atatürkçülər tutula bilməz, çünki əsl Atatürkçülük saxtadan fərqlənə bilməz, üstəlik, saxta çığırtıları ilə saxta Atatürkçülər, sadəcə olaraq, həqiqi olanların tərifini boğurlar. Əziz Nesin
 • Ən faydalı iş cavanlıqda cavanlıqda elm öyrənmək və qocalanda öyrəndiklərini saf-çürük etməkdir. Marsel Sesiro
 • Ən faydalı millət bütün işlərini birlik və bərabərlik içərisində düüşünərək çoxluğun rəyinə üstünlük verən millətdir. Əbdülfəttah Şahin
 • Faydalı hala gələn riyaziyyatın böyük bir hissəsi heç bir şəkildə faydalı olmaq istəmədən və onun hansı sahədə faydalı olacağını heç kimin bilməyəcəyi bir vəziyyətdə inkişaf etmişdir; və heç vaxt belə olacağına dair heç bir ümumi əlamət yox idi. Ümumiyyətlə, riyaziyyatda eyni dərəcədə doğrudur ki, riyazi kəşflə onun faydalı olduğu an arasında zaman fasiləsi var; və bu zaman fasiləsinin 30 ildən 100 ilə qədər, bəzi hallarda isə daha çox ola biləcəyi; və bütün sistemin heç bir istiqaməti olmadan, faydalılığa istinad etmədən və faydalı şeylər etmək istəyi olmadan fəaliyyət göstərdiyi görünür. Con fon Neyman
 • Faydalı məsləhət almaq heç vaxt geç deyil. Samuel Conson
 • Faydalı olan kiçik bir şey, yalnız vəd edilmiş böyük bir şeydən daha dəyərlidir. Uqanda atalar sözləri
 • Faydalı olmaq və sakit vicdan sahibi olmaq kimi insanı həqiqi xoşbəxt edə biləcək iki istək var. Lev Tolstoy
 • Faydalı olmaq yalnız faydalı olmaq, gözəl olmaq yalnız gözəl olmaqdır, amma faydalı və gözəl olmaq böyük olmaqdır. Viktor Hüqo
 • Faydalı və faydasız, yaxşı və pis birlikdə inkişaf edir və insan özü üçün seçim etməyi bacarmalıdır. Mahatma Qandi
 • Faydalı vətəndaş olmaq üçün əvvəlcə insan olmağı öyrənməli. Nikolay Piroqov
 • Faydasız qohumdan faydalı yad yaxşıdır. Azərbaycan atalar sözləri/F
 • Fərdləri təkmilləşdirmədən daha yaxşı bir dünya qurmağa ümid edə bilməzsiniz. Bu məqsədlə hər birimiz öz inkişafı üçün çalışmalıyıq və eyni zamanda bütün bəşəriyyət üçün ümumi məsuliyyəti bölüşməliyik, bizim xüsusi borcumuz isə ən faydalı ola biləcəyimizi düşündüyümüz insanlara kömək etməkdir. Mariya Küri
 • Fransada inqilab alovlananda hamıya aydın oldu ki, "maarifçilik" yalnız cahil xarakter daşıyarkən faydalıdır. Saltıkov-Şedrin
 • Gələcəkdən qorxmaq, keçmişə də lazım olduğundan çox ehtiram bəsləmək lazım deyil. Kİm ki, uğursuzluqdan qorxur, o öz fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırır. Uğursuzluqdan öyrənirlər. Namuslu uğursuzluq eyib deyil, onun qarşısındakı qorxu eyibdir. Keçmiş faydalıdır, çünki o bizə sonrakı inkişaf üçün yolları və vasitələri göstərir. Henri Ford
 • Hakim partiyanın dəyişməsi növbəli əkin kimi, faydalı şeydir. Uinston Çörçill
 • Heç bir kitab elə pis ola bilməz ki, onun bir faydalı hissəsi olmasın. Latın atalar sözləri
 • Heç bir şey bilməməkdənsə, lazımsız şeyləri bilmək belə faydalıdır. Seneka
 • Heç vaxt faydası olmayandan başqa, həqiqətən gözəl heç nə yoxdur; faydalı olan hər şey çirkindir. Teofil Qotye
 • Həqiqət onu öyrənən üçün onu söyləyəndən daha faydalıdır. Blez Paskal
 • Həqiqətən və cəsarətlə deməyə cəsarət edirəm ki, bir il ərzində bacarıqlı ustadlar altında dahi ruhlarla məşq etmək, Aristotel fəlsəfəsini öyrənənlərin əsrlər boyu verdiyindən daha həqiqi və həqiqi bəhrə verəcəkdir. Kaş ki, məktəblər öz boş və nəticəsiz fərziyyələrini tərk etsinlər və əllərini kömürə və sobaya qoymaqdan qürur duymasınlar ki, burada öz pişiklərini qarışdırmaq üçün göz təcrübələri tapsınlar və bütün nəsillər üçün faydalı təsirlər yarada bilsinlər. Con Uebster
 • Həqiqəti çılpaq görmək faydalıdır. Yalan isə qoy libaslara bürünsün. Mişel de Monten
 • Həqiqi incəsənətin əlaməti onun həmişə müasir, vacib və faydalı olmasıdır. Fyodor Dostoyevski
 • Həndəsə forma və ölçülərin nəzərə alınmasına həsr olunmuş riyaziyyat elmidir və ölçü və ya məkan ideyalarının iştirak etdiyi bütün elmlərin öyrənilməsi üçün ən yaxşı və ən etibarlı bələdçi olduğu deyilə bilər. Naviqatorların, memarların, tədqiqatçıların, mühəndislərin və optiklərin öz peşələri üzrə tələb etdiyi demək olar ki, bütün biliklər həndəsə və riyaziyyatın sahələrindən əldə edilir. Həndəsənin daxil olduğu qaydalara uyğun qurulmuş bütün sənət əsərləri; və eyni qanunları təbiət əsərlərində müşahidə edirik. Riyaziyyatın öyrənilməsi, ümumiyyətlə, dəqiq düşünmə vərdişlərinin yetişdirilməsində də böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu baxımdan eyni zamanda məntiqə faydalı köməklik göstərir. Robert Çembers
 • Hər bir yazıçını onun özünün arzuladığı kimi izah etmək lazımdır. Bu cür münasibət bir tərəfdən ədalətlidir, digər tərəfdən öyrənmənin özü üçün faydalıdır. Artur Şopenhauer
 • Hər fərdin öz şərtlərini yaxşılaşdırmağa istiqamətli təbii səyləri, qıraqdan ediləcək hər hansı bir köməkdən çox daha faydalıdır və cəmiyyətdə sərvət və rifahın artması üçün kifayətdir. Adam Smit
 • Hər kəsi hər hansı bir fırıldaqçılıqdan, üslubdan və ehtirasdan uzaq tutun və çox faydalı və çox vicdanlı bir şey edəcəksiniz. Giuseppe Giusti
 • Hər şey bir kənara, dəqiqəbaşı kitabın seksdən bəhs edən yerlərinə qayıdırdım, – nəsə faydalı şey oxumaq istəyirdim. Ancaq təəssüf ki, Heylşemdə olan kitabların xeyri az idi. On doqquzuncu əsr bu sahədə faydasız olan Tomas Hardi kimi yazıçılar tərəfindən geniş şəkildə təsvir olunurdu. Kazuo İşiquro
 • Hər şeydən əvvəl yaxşı yaşa. Sırf təsadüfən bu dünyaya gəlmiş kimi, söz olsun deyə günlərini keçirmə. Əgər gerçək sevgini tanıyacaq qədər şanslısansa; bütün ürəyin, ruhun və bədəninlə sev. Həyatını elə yaşa ki; hər an öz əlini sıxa biləsən. Və hər gün heç olmazsa faydalı bir şey et ki; gecə yaxınlaşarkən örtüləri üzərinə çəkib öz-özünə; "Mən əlimdən gələni etdim" - deyə biləsən. Uilyam Şekspir
 • Hər şeydən əvvəl, unutmayın ki, Allah bizdə səbir, təvazökarlıq, itaətkarlıq, öz iradənizi rədd etmək kimi möhkəm fəzilətləri - yəni Ona və Onda qonşumuza xidmət etmək üçün xoş niyyət axtarır. Onun təqdiri bizə başqa ibadətlərə yalnız onların bizim üçün faydalı olduğunu gördüyü halda icazə verir. İqnati Loyola
 • Həyatımızda ən uca, ən güclü, ən faydalı dayağımız ana ata evindən qalan xatirələrimizdir. Fyodor Dostoyevski
 • Həyatın məqsədi xoşbəxt olmaq deyil. Faydalı olmaq, şərəfli olmaq, mərhəmətli olmaq, yaxşı yaşayıb-yaşamağın bir qədər fərqi olmasıdır. Henri Teylor
 • Həyatın məqsədinin "xoşbəxt" olmaq olduğuna inanmaram. Məncə həyatın məqsədi: faydalı, məsuliyyətli və şəfqətli olmaqdır. Ən əhəmiyyətlisi fərq yaratmaqdır; iştirak etmək, bir şeyi təmsil etmək, yaşamış olmaqla bir dəyişmə meydana gətirməkdir. Leo Rosten
 • Hürriyyət ona deyilir ki, nəfs düz, namuslu yollarla mal toplayıb xeyirxah və faydalı yerlərə xərcləsin; əliəyrilik, qeyri-qanuni yollarla mal toplamağa imkan verməsin. Nəsirəddin Tusi
 • Xeyirxahlıq və faydalı olmayan yerdə gözəllik də yoxdur. Sokrat
 • Xərçəng tədqiqatı üçün işimin aktuallığını vurğulayıram, çünki elmin insan üçün faydalı olduğuna inanıram. Renato Dulbekko
 • Xoş olan şeylərin faydalı şeylərlə əvəz olunduğu yerdə xoş olan şey demək olar ki, həmişə qalib gəlir. Jan Jak Russo
 • Xoşbəxt görünmək özünü bədbəxt hiss etməkdən daha faydalıdır. Lev Landau
 • İctimai həyatda ən faydalı dəyər tolerantlıqdır. Deyl Karnegi
 • İnsanlar üçün hər şeydən faydalı dostluğu möhkəmləndirən şeyləri etməkdir. Benedikt Spinoza
 • İsrafçılıq etməyin, pulunuzu cəmiyyət üçün faydalı işlərə xərcləyin.[1] Covanni Viko
 • İşə faydalı olan hər şeydən istifadə etmək lazımdır. Çanakya
 • Keçmişə yalnız keçmiş səhvlərdən faydalı nəticələr çıxarmaq və çox əziyyətlə əldə edilmiş təcrübədən istifadə etmək üçün nəzər salmaq lazımdır. Corc Vaşinqton
 • Keyfiyyətcə yaxşı olmayan, amma xoş olan, keyfiyyətcə yaxşı ,amma xoşagəlməz olan içkini və qidanı seçmək daha faydalıdır. Hippokrat
 • Kəndlinin faydalı bitkilər becərməsini xış asanlaşdırdığı kimi, fərziyyələr də həqiqətin axtarılmasında elmi işi asanlaşdırır və düzgün edir. Dmitri Mendeleyev
 • Kəşf özü faydalı olsa da, onun eyforiyası ziyan gətirir. Tur Xander
 • Kifayət qədər skeptisizm elm nümayəndələri üçün faydalıdır, çünki vaxt itkisinin qarşısını alır. Çarlz Darvin
 • Kim öz oğluna faydalı heç nə öyrətmirsə, hesab elə ki, evində oğru bəsləyir. Marqaret Fuller
 • Kitab toplamaq yaxşı işdir, onları oxumaq isə daha faydalıdır. Françesko Petrarka
 • Kommunist ideologiyası qəddar zərurət üçün faydalı bir etiket oldu; iqtisadiyyatın anarxiyası özünü sosializm sisteminin həyata keçirilməsi kimi üzə çıxardı. Kommunist elminin nəticələri həyatın bizi məcbur etdiyi ilə üst-üstə düşürdü. 1918-1920-ci illərdə Rusiyanın ictimai-siyasi sistemi. Bu dövrdə onun üçün mövcud olan maksimum iqtisadi, sosial və siyasi birlik, ən az birlik idi, yəni elementar və məcburi sistemdir. O, rasional sxemlə tükənmişdi, mühasibatlığın zorakılığını, rekvizisiyanı və s. tələb edirdi. Lev Platonoviç Karsavin
 • Qorxaqlıq ona görə çox zərərlidir ki, o, iradəni faydalı işlərdən çəkindirir. Rene Dekart
 • Qürurun sizə üstün gəlməsinə imkan verməyin. Onun ucbatından razılaşmağınız lazım olan yerdə israrlı olacaqsınız, faydalı məsləhət və dostluq yardımından imtina edəcəksiniz, onun üzündən obyektivlik ölçüsünü itirəcəksiniz. İvan Pavlov
 • Mən əminəm ki, Rusiya (onun indiki monarxı sağ olduğu müddətdə) dünyanın bütün ölkələrindən bizə səmimi, dostcasına yerləşən ölkədir; onun xidmətləri bundan sonra da bizim üçün faydalı olacaq və biz ilk növbədə onun mövqeyini axtarmalıyıq... Arzu edərdim ki, bu cür hisslər bütün rus xalqında olsun. Tomas Cefferson
 • Mənim fikrimcə, Rusiya üçün, məhdudiyyətsiz monarxiya daha faydalıdır. Məhdudiyyətsiz monarxiya nədir? – sizdən soruşuram. Bu, respublika ilə eyni şeydir. Sadəcə olaraq, sadə və aydın ifadə edilmiş həddə çatdırılmışdır. Bu, bir simada təcəssüm olunmuş respublikadır. Ona görə də dünyada heç bir hökumət bu qədər yaxşılıq etmək iqtidarında deyil... Belə deyirlər ki, aşkarlığın olmaması nəticəsində rüşvətxorluq çox kök salmışdır. Amma sizdən soruşuram: harada rüşvət yoxdur? Rüşvətxorluq bizdəki kimi harada asanlıqla aradan qaldırıla bilər? Ən azı bir şeyi düşünün ki, hər yerdə rüşvətxorlar üçün məhkəmə tələb olunur, bizdə isə zərərli adamın həmişəlik zərər vurmaq imkanından məhrum olması üçün yalnız rəhbərliyin daxili inamı kifayətdir. Saltıkov-Şedrin
 • Mənim üçün hər şey icazəlidir, amma hər şey faydalı deyil; mənə hər şey icazəlidir, amma heç bir şey mənə sahib olmamalıdır. Həvari Pavel
 • Miflərin doğruluğunu təkcə şairlər tanımırdı. Axı, dövlətlər və qanunvericilər şairlərdən xeyli əvvəl mifləri faydalı olduqları üçün tanıyırdılar. Strabon
 • Millətin qan qarışması baxımından qarışıq nikahlar çox faydalıdır. Yeni qanın qarışması genlərin, yeni mədəniyyətlərin birləşməsi deməkdir.[2] Elçin Əzizov
 • Missisipidəki buxar qayıqları əslində Ohayo adasında Nyu-York üçün faydalı bir kömür istehsal edir; su ilə asan və sürətli daşınmanın əhəmiyyəti belədir. Robert Fulton
 • Möhtəşəm sərgilər təşkil etmək yox, hər evdə rəsm və ya reproduksiyaların asılması naminə xalqa müraciət edib işləmək bizim üçün daha faydalı olardı. Vinsent van Qoq
 • Mürəkkəb cəhlin əlacı. Bu cəhlin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, nəfsin elmdən xəbəri olmadığı halda elə bilər ki, həqiqətən, alimdir və məşğuliyyəti də elmdir. Heç bir rəzilət bundan daha təhlükəli və dəhşətli ola bilməz. Bədən təbibləri bəzi pis və uzun sürən xəstəlikləri müalicə etməkdə aciz qaldıqları kimi, nəfs təbibləri də bu mərəzi müalicə etməkdə aciz qalarlar. Bu əyri, kəc xasiyyət səhvini başa düşməz, düşsə də boynuna almaz, bu “elm” elə bir elm olar ki, cəhl yüz dəfə ondan yaxşıdır. Buna qarşı ən faydalı tədbir həmin cəhalət sahibini həndəsə, hesab, cəbr və bu kimi riyazi elmlərlə məşğul olmağa məcbur etməkdir, əgər maraqlanıb öyrənməyə başlasa, əsl elm ləzzətinin, həyat həqiqətinin, nəfs izzətinin nədən ibarət olduğunu başa düşər; hər halda onda bir sağalma və ayrılma əmələ gələr. Bundan sonra əvvəlki əqidələri haqqında fikirləşsə, ondan doğruluq ləzzəti almaz, şəkk-şübhə başlar, ürəyinə xal düşər. İnsafı olsa, az müddət ərzində əqidəsinin yalnış olduğunu anlar, “sadə cəhl” mərtəbəsinə enər, təlim edilməyə razı olar. Nəsirəddin Tusi
 • Mütaliə-həyatda faydalı olmaq naminə edilməlidir. Frensis Bekon
 • Neft şirkətləri feodallara öz pis rejimlərini dəstəkləmək üçün milyonlarla dollar ödəyəndə amerikalılar peşmançılıq hissi keçirmirlər; lakin Qərb sivilizasiyası ruhunda formalaşmış bir toplum yaratmaqda onların təsiri və ya pulları Şimali Afrikalılara (Fransız və Müsəlman) faydalı olsaydı, özlərini pis hiss edərdilər. Raymond Aron
 • Nə ana, nə ata nə də hər hansı bir qohum insana yaxşı idarə olunan bir ağıldan daha çox faydalı ola bilər. Qautama Budda
 • Nə vaxtsa səni sadiqliyi pozmağa, ayıbı unutmağa və başqasına nifrət etməyə məcbur edəcək şeyi heç vaxt faydalı hesab etmə. Mark Avreli
 • O, mənə dönə-dönə deyirdi ki, mən sevgi üçün deyil, işləmək üçün doğulmuşam. Bu doğrudur, amma mən sevgi üçün yaradılmamışamsa, evlilik üçün də yaradılmamışam. Məni yalnız faydalı alət kimi görən kişinin arvadı olmaq qəribə deyilmi? Şarlotta Bronte
 • Ölməz o adamdır ki, özündən sonra vətən üçün böyük və faydalı yadigarları qalır. Lyuk de Klapye Vovenarq
 • Öz tamahından qaçmaq şir əlindən qurtarmaqdan daha faydalıdır. Ərəb atalar sözləri
 • Özümüzü inkişaf etdirmədən daha yaxşı bir dünya quracağımıza ümid edə bilməzsiniz. Bunun üçün hər birimiz öz inkişafımız üçün çalışmalıyıq və eyni zamanda bütün insanlıq üçün ümumi bir məsuliyyət daşımalıyıq, ən faydalı ola biləcəyini düşündüyümüz insanlara kömək etmək bizim xüsusi vəzifəmizdir. Mariya Küri
 • “Özünü dərk et” - gözəl və faydalı məsləhətdir. Amma təəssüf ki, qədim insanlar bu məsləhətdən hansı üsulla istifadə etməyi göstərməyi ağıllarına gətirməmişlər. Anton Çexov
 • Poeziyanın məqsədi faydalı həqiqətdirı. P.Elyuar
 • Rəssam olmaq xoşbəxtlikdir, lakin o iş hansısa şəkildə faydalı olmasa və başqalarına töhfə verməsə, bu o qədər də böyük məna kəsb etmir. Ancelina Coli
 • Sadə yemək faydalıdır. Çanakya
 • Saf riyaziyyat ümumilikdə tətbiqi riyaziyyatdan əhəmiyyətli dərəcədə faydalıdır. Çünki ən çox faydalı olan texnikadır və riyazi texnika əsasən təmiz riyaziyyat vasitəsilə öyrədilir. Godfrey Hardi
 • Sağlamlığı üçün nəyin faydalı olduğunu insanın özündən yaxşı bilən həkim tapmaq çətindir. Ksenofon
 • Sevmək ozünüz üçün faydalıdır. Sevilmək başqaları üçün yaşamaqdır. Pyer Jan Beranje
 • “Səhv” sözünü yığışdırın. Bunun əvəzinə dəqiqləşdirici sual verin və həmsöhbərinizə sizin də problemin həllində maraqlı olduğunuzu hiss etdirin. “Bu bizim gözlədiyimiz kimi olmadı. Gəlin problemi həll etmək yollarını düşünək və gələcəkdə bunun təkrarlanmasının qarşısını alaq,” demək “Sən səhv etdin. Bütün günahlar səndədir,” deməkdən qat-qat nəzakətli və faydalıdır. Larry King
 • Sərbəst etiraf edirəm ki, imperializm sözünün milli lovğalıq deyil, milli vəzifə mənasında işlədildiyi, təcavüz deyil, bəşəriyyətə xidmət mənasında işləndiyi bir məna olduğunu qəbul etməmək ən axmaqlıq olardı. Bu daha yüksək və daha yaxşı mənada imperializm sağlam düşüncə ilə sınaqdan keçirilməli, ölçülməli və məhdudlaşdırılmalıdır və Liberal partiya yalnız bu şüarların - sülhün yolunda israrla və əzmlə getdikləri müddətcə bəşəriyyətin tərəqqisinin aləti kimi faydalı olacaqdır. İqtisadiyyat və islahatlar - Liberal partiya bu yoldan əl çəksə, ruhsuz bədəndən başqa nə olacaq? Con Morley
 • “Siyasi fəlsəfə” adlandırılan xurafatlar bir şərtlə faydalı ola bilər ki, onları “fəlsəfə” adlandırmasınlar. Mark Tven
 • Son xəbərlərə gəlincə, belə təəssürat yaranır ki, Avropa barbarları yenidən bir-birini məhv etməyə hazırlaşır. Rusiya-Türkiyə müharibəsi çalağanla ilanın mübarizəsini xatırladır: kiminsə məhv edilməsi nəticəsində dünyada bir dağıdıcı azalacaqdır. Göründüyü kimi, döyüşkənlik insan təbiətinin qanunu, kainat mexanizmindəki sürətli çoxalmanın yolunda bir maneədir. Quş həyətindəki xoruzlar bir-birini öldürürlər, ayılar, öküz və qoyunlar da eyni cür hərəkət edirlər, ilxıda at bütün gənc rəqiblərini öldürməyə çalışır və müəyyən müddət keçdikdən sonra onun özü gənc ayğırların qurbanı olur. Ümid edirəm ki, biz insanlar üçün kvakerlərin yolunun nə qədər faydalı olduğunu və ailəni dolandıranın həyatının döyüşçünün həyatından daha üstün olduğunu sübut edəcəyik. Təsəlli üçün o olar ki, dünyanın bir hissəsində ağılsızların məhv edilməsi digər hissələrində rifahın artmasına səbəb olur. Qoy bu, bizim qayğımız olsun və gəlin rusların buynuzdan, türklərin isə quyruqdan yapışdığı inəyi sağaq. Tomas Cefferson
 • Şəkildə faydalı olmayan hər şey zərərlidir. Sənət əsəri bütünlükdə ahəngdar olmalıdır; çünki izləyicinin fikrincə, lazımsız təfərrüatlar əsas elementlərə müdaxilə edərdi. Anri Matiss
 • Taleyin kiməsə xeyir verdiyi müddətcə evlilik faydalı bir şeydir. Lukian
 • Tarix bəşəriyyətin geniş və çoxcəhətli təcrübəsi, əsrlərdə insanların görüşüdür. Həyat üçün də son dərəcə faydalı olar ki, bu görüş qardaşlıq görüşü olsun. (Mark Blok)
 • Tarixi nə qədər çox oxuyursan, bir o qədər də özünü cani olmaq istəyirsən, daha çox faydalı şey! Onsuz Karfageni belə tanımayacağımız böyük Hannibal bu əhəmiyyətsiz Karfagen tərəfindən sürgün edildi, əmlakı müsadirə edildi, iqamətgahı dağıdıldı! Yeni heç nə yoxdur...Qnay Naevius cəsarətli əsərlər yazmasına mane olmaq üçün artıq həbsxanaya salınmışdı. Aetoliyalılar, bizim eradan çox əvvəl, mühacirləri evlərinə cəlb etmək üçün saxta amnistiya elan etdilər və edam edildilər. Onsuz da Romada qulağın unutduğu həqiqəti kəşf etdilər: qulu ac buraxmaq qənaətcil deyil, onu yedizdirmək lazımdır! Bütün tarix şəffafdır... qarınqululuq, kim kimi tutursa, tutulur. Aleksandr Soljenitsın
 • Uzun illər mən özüm də esperanto ilə maraqlanıram. Bu beynəlmiləl yardımçı dil, quruluşunun dahiyanə sadəliyi və məntiqi ilə əksər xalqlar tərəfindən qəbul edilməsivə əsas aparıcı dillərlə təbii əlaqədə mövcudluğunu davam etdirməsi üçün əsas şərtləri yerinə yetirir. Mən bu dillə, səyi enerjiyə qənaət etməyə yönəlmiş bir mühəndis nöqteyi-nəzərindən məşğul oluram ... Esperantonun məqsədi vaxta, enerjiyə, işə, pula qənaət etmək, beynəlxalq əlaqələri sürətləndirmək və sadələşdirməkdir. O baxımdan, bəşəriyyət üçün bu qədər faydalı bir şeyin təqdim edilməsinə qarşı hələ də ortaya çıxan etirazları başa düşmək çətindir. Esperanto dilinin tətbiqini sülh və mədəniyyət üçün zəruri ehtiyac hesab edirəm. Rudolf Dizel
 • Ümumiyyətlə, riyaziyyatda eyni dərəcədə doğrudur ki, riyazi kəşflə onun faydalı olduğu an arasında zaman fasiləsi var; və bu zaman fasiləsinin 30 ildən 100 ilə qədər, bəzi hallarda isə daha çox ola biləcəyi; və bütün sistemin heç bir istiqaməti olmadan, faydalılığa istinad etmədən və faydalı şeylər etmək istəyi olmadan fəaliyyət göstərdiyi görünür. Con fon Neyman
 • Var-dövlət, xoşbəxtlik kimi, birbaşa axtarıldığında heç vaxt əldə edilmir. Bu, faydalı bir xidmət göstərməyin əlavə məhsulu kimi gəlir. Henri Ford
 • Yağış duasına çıxmadan əvvəl meteorologiyanın qeydlərini qarışdırmaq hər vaxt faydalıdır. Mark Tven
 • Yaxşılığı sev və o zaman heç nə düşünmədən, faydalı olmağa cəhd etmədən vətəninə faydalı olacaqsan. Vissarion Belinski
 • Zehni işdən sonra istirahət heç bir şey etməməkdən deyil, məsələni dəyişdirməkdən ibarətdir: fiziki iş yalnız xoş deyil, həm də faydalı istirahət zehni əməkdən sonra. Konstantin Uşinski
 • Zənginlik gübrədir: yalnız səpildiyi zaman faydalı olur. Çin atalar sözləri
 • Zərərli yeməyi az yemək faydalı yeməyi çox yeməkdən yaxşıdır.Sokrat

Istinadlar

redaktə
 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.485.
 2. Elçin Əzizov: Ən təsiredici və nəticəli cəza manatla cəzadır!